Ε101.15 DΙΑGRAMS| Οι Χωρικές Κατασκευές της Κίνησης

Τίτλος: DΙΑGRAMS| Oι Χωρικές Κατασκευές της Κίνησης
Φοιτήτρια: Μαρία Βλαχοστεργίου
Επιβλέποντες καθηγητές: Σταύρος Γυφτόπουλος, Ιφιγένεια  Μάρη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: Οκτώβριος 2015

Σ’ όλους τους χρόνους και τους πολιτισμούς, το ανθρώπινο σώμα επιδέχθηκε πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας, καθώς εξέφραζε αντιλήψεις για τη συμπεριφορά της ανθρώπινης σωματικότητας στο χώρο διαμέσου της κίνησης. Μέσα από την τέχνη του χορού, διαπιστώνει κανείς ότι για διαφορετικό είδος σώματος και αντίστοιχο μοτίβο κίνησης, προκύπτουν και διαφορετικές αντιλήψεις περί χώρου. 
Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η έρευνα του τριπτύχου σώμα – κίνηση – χώρος και στόχος να υποδείξει μεθόδους οπτικοποίησης της ανθρώπινης κίνησης στο χώρο, ως συνολική συνάρτηση διαφορετικών εννοιών. Συνεπώς, υλοποιώ ένα δικό μου πείραμα, που μετουσιώνει την τελική μορφή της κίνησης σε χωρική, δυναμική και κιναισθητική κατασκευή.
Μια τέτοια έρευνα με έκανε να συνειδητοποιήσω, ότι το να παράγει κανείς κίνηση στο χώρο σημαίνει πολλά περισσότερα από το να σχεδιάζει πανοραμικές τροχιές. Προκειμένου το ανθρώπινο σώμα να μην αποτελεί απλά ένα αντικείμενο που μετα-κινείται στο χώρο, θα πρέπει οι αρχιτέκτονες να υπολογίζουν και να ‘μετράνε’ τη βιωματική εμπειρία της κίνησης του ως συνιστώσα χωρικών, δυναμικών και κιναισθητικών εννοιών.
Συνεπώς η μελέτη της σωματικής εμπειρίας του χώρου, θέτει καινούργια ζητήματα ερμηνείας του για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ορίζοντας μια αφετηρία διεπιστημονικής διερεύνησης του σώματος, της κίνησης και του χώρου μεταξύ διαφορετικών πεδίων.