Ε101.16 Τραπεζογραμμάτια Ευρώ. Αρχιτεκτονικές Απεικονίσεις.

Τίτλος: Τραπεζογραμμάτια  Ευρώ. Αρχιτεκτονικές  Απεικονίσεις.
Φοιτήτρια: Αδαμαντία Στούρα
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη σχέση αρχιτεκτονικής  και νομίσματος.  Συγκεκριμένα, μελετάμε τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των χαρτονομισμάτων του Ευρώ, οι οποίες κάνουν αναφορά σε στοιχείο του χώρου. Ο προβληματισμός που δημιουργήθηκε λόγω των αφηρημένων αρχιτεκτονικών απεικονίσεων στο ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα, υπήρξε η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνά μας. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία της αρχιτεκτονικής για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στα τραπεζογραμμάτια του Ευρώ.  
Για  τη συγγραφή της εργασίας χρειάστηκε βιβλιογραφική μελέτη, επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν σχεδιάσει και χαράξει χαρτονομίσματα και κέρματα. Η επικοινωνία με τον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε τα ελληνικά κέρματα του Ευρώ  (βλ. Γιώργος Σταματόπουλος) και με τον καθηγητή χαρακτικής Α΄ εργαστηρίου της  Ανώτατης Σχολής  Καλών Τεχνών (βλ. Ιωάννης Γουρζής),  υπήρξε πολύ σημαντική για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς δεν υπάρχει κάποια συνολική μελέτη που να σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση των απεικονίσεων στο Ευρώ. 


Από την συνολική έρευνα προέκυψαν πολύ σημαντικά στοιχεία που μας οδήγησαν σε δύο συμπεράσματα. Κάθε κοινό νόμισμα, αφενός στηρίζεται πάνω σε κοινή ταυτότητα, αφετέρου επιχειρεί να κατασκευάσει κοινή ταυτότητα. Στο κοινό νόμισμα του Ευρώ, η αρχιτεκτονική διαδραμάτισε αυτό τον διπλό ρόλο. 
Το κλασικό λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής και ο τρόπος με τον οποίο αστικοποιήθηκε η Ευρώπη, είναι τα δύο στοιχεία που προβάλλονται άμεσα από τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και φανερώνουν την υπάρχουσα κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.  Όσον αφορά, το δεύτερο συμπέρασμα  ότι δηλαδή το Ευρώ επιδιώκει να κατασκευάσει κοινή ταυτότητα, εδώ η συμβολή της αρχιτεκτονικής λαμβάνει μεταφορική ερμηνεία. Από τη μια πλευρά, η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται για να εκφράσει το όραμα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης που είναι  να λειτουργεί η Ευρώπης ως μια ενιαία οικονομικοπολιτική μονάδα και από την άλλη, χρησιμοποιείται για να φανερώσει το κύρος και την δύναμη της Ευρώπης.