Ε101.10 Δημόσια Σφαίρα και Δημόσιος Χώρος

Τίτλος: Δημόσια Σφαίρα και Δημόσιος Χώρος
Υπότιτλος: Ποιότητα και Γεωγραφία_Στην Κυψέλη
Φοιτήτρια: Ευγενία Χαλκιαδάκη
Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Βαϊου Ντ., Μαυρίδου Μ., Μαντουβάλου Μ.
Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιούλιος 2010

Με τη συγκρότηση του κυρίαρχου λόγου για τη Νέα Πολεοδομία, από το 1970 και μετά την κρίση του Μοντερνισμού, έχει επανέλθει στη συζήτηση για τον αστικό σχεδιασμό, το θέμα του δημόσιου χώρου.  Ο όρος δημόσιος χώρος χρησιμοποιείται μόνο από την χωρική του/σχεδιαστική του πλευρά και υπονοεί ότι η ύπαρξή του και μόνο θα αναπτύξει δημόσιες δραστηριότητες στο εσωτερικό του, και θα επαναφέρει τη χαμένη Δημόσια Σφαίρα στην πόλη. Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθούν στην κεντρική περιοχή της Κυψέλης, γύρω από το υπερτοπικό κέντρο της Φωκίωνος Νέγρη, οι δημόσιοι χώροι μαζί με τις κοινωνικές λειτουργίες τους, μέσα από τις έννοιες της Δημόσιας Σφαίρας, κατά Arendt, και της Αστικής Δημοσιότητας, κατά Habermas. Κατόπιν, θα εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς μπορεί να συνεισφέρει στο θέμα της βιώσιμης πόλης, η δημόσια σφαίρα και κατά προέκταση ο δημόσιος χώρος.