Ε101.11 Οι εκφάνσεις του κάδρου στην αρχιτεκτονική

Τίτλος: Οι εκφάνσεις του κάδρου στην αρχιτεκτονική
Φοιτήτρια: Φωτεινή Φωτοπούλου
Επιβλέπων Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία Παρουσίασης: Σεπτέμβριος 2011

Σε αυτή την ερευνητική μελέτη εξετάζουμε την έννοια του κάδρου ως ένα σύστημα δυναμικών σημείων στο χώρο και όχι ως ένα αυστηρό γεωμετρικό περίγραμμα. Με αυτό το τρόπο τόσο το κάδρο όσο και η εικόνα απελευθερώνονται από την δισδιάστατη ανάγνωση τους και γένονται εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης γεγονότων. Παράλληλα η αρχιτεκτονική δεν αποτελεί μια «στατική» τέχνη, δηλαδή μια τέχνη που αναφέρεται σε άκαμπτες, παγιωμένες μορφές κτηρίων αλλά μια τέχνη που παράγει δομές που θα φιλοξενήσουν γεγονότα. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την αρχιτεκτονική εμπειρία ως μια διαδοχή «κάδρων –γεγονότων» και να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό οι αρχές του κινηματογραφικού μοντάζ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδοι και διεργασίες εξέλιξης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.