Ε102.11 CSI La Tabacalera: Ένας Κοινωνικός Χώρος στο Μεταίχμιο

Τίτλος: CSI La Tabacalera
Υπότιτλος: Ένας Κοινωνικός Χώρος στο Μεταίχμιο
Φοιτήτρια: Ευγενία Χαλκιαδάκη
Επιβλέπων καθηγητής: Στ. Σταυρίδης
Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Οκτώβριος 2011

Η είσοδος στον 21ο αιώνα βρίσκει το χώρο της πόλης σε μία μεταβατική κατάσταση. Η ετερότητα αναδύεται μαζικά, αναπαραγώμενη μέσα σε κυρίαρχα πρότυπα κουλτούρας που στηρίζουν τη μαζική κατανάλωση. Έξω από αυτά τα πρότυπα, σύγχρονες συλλογικές πρακτικές προτείνουν νέους τρόπους συνδιαλλαγής με το άλλο, παράγοντας νέα νοήματα στο χώρο. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί ένα κοινωνικό κίνημα διεκδίκησης αστικού χώρου, στη Μαδρίτη, ως μία σύγχρονη ετεροτοπία. Ο κοινωνικός αυτός χώρος εγκαθιδρύεται σε μία ρωγμή στο χρόνο, προβάλλοντας μέσα από τη σκηνή της Latabacalera, έναν κόσμο «εν δυνάμει», μέσα από νέους τρόπους διαχείρισης  της ετερότητας.