Ε102.16 Αστικός Ερωτισμός. Ψάχνοντας τη Ζούγκλα στα Χανιά

Τίτλος: Αστικός Ερωτισμός. Ψάχνοντας τη Ζούγκλα στα Χανιά
Φοιτήτρια: Παπαδάκη Έλλη-Όλγα
Επιβλέπων: Γιαννούδης Σωκράτης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χανιά, Οκτώβριος 2016

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η χωρική έκφραση του ερωτισμού και των έμφυλων ταυτοτήτων στην πόλη και συγκεκριμένα στην πόλη των Χανίων. Στη βάση ότι ο άνθρωπος επηρεάζει το-κτισμένο-περιβάλλον και vice versa, ο ερωτισμός, η σεξουαλικότητα και η επιθυμία είναι βαθείς ανθρώπινοι παράγοντες που αντανακλώνται στην προσωπική-ιδιωτική ζωή του καθενός/καθεμίας, όσο και στις επιλογές που θα κάνει μέσα στην πόλη, τον τρόπο που θα κινηθεί μέσα σ’ αυτήν και τον χώρο που θα διαλέξει να εκφραστεί. Η ανάγνωση του χώρου και της πόλης μέσω του φύλου και της σεξουαλικότητας είναι μια οπτική που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο αστικός ιστός και η πόλη δεν είναι απλά ένα λειτουργικό σύστημα, ένας χάρτης χρήσεων στο μάθημα της πολεοδομίας ή μια παράθεση κελυφών, αλλά ένα σύνολο πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και διεργασιών.
Η εργασία επικεντρώνεται αρχικά στην συγκρότηση της έμφυλης ταυτότητας του υποκειμένου, εξετάζοντας βασικές θεωρίες γύρω από το ζήτημα, μέσα από φεμινιστικές, γκέι, λεσβιακές και queer θεωρήσεις.
Στην συνέχεια, το έμφυλο υποκείμενο τοποθετείται στην πόλη, όπου ιδιαίτερη βαρύτητα καταλαμβάνει ο δημόσιος χώρος, σαν τόπος επιθυμίας, δημιουργίας ταυτότητας και έκφρασής της. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια επιχειρείται η αποδόμηση της ετεροκανονικότητας[heteronormativity] και της ετεροσεξουαλικότητας [heterosexuality]σαν κυρίαρχες πραγματικότητες μέσα στην πόλη και προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τον δημόσιο χώρο σαν έναν χώρο όπου η γενική και αφηρημένη έννοια «χρήστης»-ή η αρκετά συγκεκριμένη έννοια του χρήστη, του λευκού ετεροφυλόφιλου, μεσοαστού άντρα-δεν υφίσταται, αλλά την θέση του καταλαμβάνουν υποκείμενα με έμφυλες διαστάσεις και σεξουαλικότητα. Εν τέλει σαν έναν χώρο που βιώνεται και κατακτιέται. Κεντρικές έννοιες εδώ αποτελούν η «Ζούγκλα»-η οπτική του να βιώνεις την πόλη με κριτήριο την επιθυμία και τον ερωτισμό-το cruising και το δημόσιο σεξ, και πώς αυτά συγκροτούν χώρο.
Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας, προχωράμε από την βιβλιογραφική έρευνα στην έρευνα πεδίου, όπου επικεντρωνόμαστε στα Χανιά, προσπαθώντας να «χαρτογραφήσουμε» την ερωτική πλευρά της πόλης, ψάχνοντας σημεία και μέρη όπου εκφράζεται και χωροποιείται αυτός ο ερωτισμός.