Ε103.15 Ο Αστικός ιστός ως Χωρική απεικόνιση της Εξουσίας

Τίτλος: Ο Αστικός ιστός ως Χωρική απεικόνιση της Εξουσίας
Υπότιτλος: Η περίπτωση του Ρεθύμνου
Φοιτητής: Στεφανάκης Στυλιανός
Επιβλέπων καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος (Επίκουρος Καθηγητής)
Επιτροπή: Μαλλούχου-Tufano Φανή (Καθηγήτρια), Διμέλλη Δέσποινα (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 7 Οκτωβρίου 2015

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης αστικού ιστού και Εξουσίας σε μία πόλη. Ειδικότερα εξετάζεται η εξέλιξη του αστικού ιστού της πόλης του Ρεθύμνου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και οι επεμβάσεις που έγιναν από την εκάστοτε εξουσία στην αρχιτεκτονική της υπόσταση και στη διαμόρφωση του οικιστικού της περιβάλλοντος. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να τεκμηριωθεί ότι η εξέλιξη μιας πόλης υπαγορεύεται από τις επιταγές της εκάστοτε εξουσίας, από τις ανάγκες – κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κ.ά. – που πρέπει να ικανοποιηθούν, από το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, από τις προσδοκίες (τα οράματα) των επιστημόνων (πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων κ.λπ.) που εκπονούν τις μελέτες και από την τεχνογνωσία της κάθε εποχής. Ακολουθεί η συγκριτική παρουσίαση τριών πόλεων - λιμανιών της Μεσογείου – της Νάπολης, της Μασσαλίας και της Βαρκελώνης – που ανέπτυξαν από την αρχαιότητα μια μακραίωνη ιστορία και παράδοση συνυφασμένη μ’ ένα πλήθος επεμβάσεων πάνω στον αστικό τους ιστό. Στη συνέχεια, με γνώμονα αυτή την ανάλυση επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή στη διαμόρφωση του αστικού ιστού της πόλης του Ρεθύμνου και παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η Εξουσία ως διαμορφωτικός παράγοντας της κοινωνικής και οικονομικής αναδιάρθρωσης της πόλης επηρέασε την εξέλιξή της άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση της δομής και της οργάνωσης του αστικού χώρου μελετώνται τα όρια της πόλης, οι αστικοί συντελεστές και η αρχιτεκτονική της, η μνήμη των συνοικιών και των τοπωνυμίων της, το κενό, το πλήρες και το άμορφο του ιστορικού της κέντρου και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.