Ε104.18 Η αρχιτεκτονική στην ψηφιακή εποχή της κατασκευής: από την μαζική παραγωγή στην μαζική εξατομίκευση

Ερευνητική εργασία: Η αρχιτεκτονική στην ψηφιακή εποχή της κατασκευής: από την μαζική παραγωγή στην μαζική εξατομίκευση
Φοιτήτρια: Μαλτέζου Δήμητρα
Επιβλέπων Καθηγητής: Κωστής Πανηγύρης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Φεβρουάριος 2016

Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζεται μια αναδυόμενη κατασκευαστική οικονομία, η οποία επικεντρώνεται στην μαζική εξατομίκευση. Είναι πιο κοντά δηλαδή στην παραγωγή υλικών για τις ατομικές προσαρμοσμένες ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε ανθρώπου- πελάτη. Γίνεται μια ιστορική εξιστόρηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων που οδήγησαν στην εμφάνιση των ψηφιακών μέσων παραγωγής καθώς επίσης μελετάται η συμβολή του F. Gehry στην εισαγωγή του ψηφιακού σχεδιασμού και της σύλληψης  της ιδέας στο πεδίο της αρχιτεκτονικής. Φτάνουμε στο συμπέρασμα αυτό μέσα από τη μελέτη των νέων τεχνολογικών μέσων που είναι πια διαθέσιμα, και συγκεκριμένα των προσθετικών μεθόδων παραγωγής με τη χρήση ή όχι ρομποτικών συστημάτων. 

Ειδικότερα γίνεται παράθεση παραδειγμάτων που αφορούν την προσθετική κατασκευή με μηχανήματα ψηφιακού ελέγχου και σχετίζονται με κατασκευές πλήρους κλίμακας. Στην έρευνα αυτή παραθέτεται ακόμα μια μικρή αναφορά στην περίοδο της μαζικής παραγωγής και πώς επηρέασε τους αρχιτέκτονες το πνεύμα της εποχής. Τέλος, ορίζεται η μαζική εξατομίκευση και οι τέσσερις τύποι που μπορεί να τη συναντήσουμε. Επίσης εξετάζονται παραδείγματα που σχετίζονται με το περιβάλλον της αρχιτεκτονικής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η μαζική εξατομίκευση είναι πολλά υποσχόμενη στον κατασκευαστικό κλάδο και συνεπώς στην αρχιτεκτονική, δεδομένων των νέων τεχνολογιών κατασκευής που εξετάστηκαν νωρίτερα.