Ε105.16 Η διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής σε παιδιά 4-12 ετών

Τίτλος: Η διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής σε παιδιά 4-12 ετών
Υπότιτλος: Ο ρόλος του μαθήματος της Αρχιτεκτονικής στα ελληνικά σχολεία
Φοιτήτρια: Κωνσταντίνα Γεωργίου
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Πετρίδου 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, Ιούνιος 2016

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το ζήτημα της Διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής σε παιδιά 4-12 ετών. Αφορμή για την εκπόνηση της αποτέλεσε η διεξαγωγή του Φιλανδικού προγράμματος Arkki, που ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2014. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε κατά πρώτον το ρόλο της Αρχιτεκτονικής στα ελληνικά σχολεία και κατά δεύτερον τη σημασία της εμπλοκής των παιδιών στην Αρχιτεκτονική γενικότερα.
Η έρευνα αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε «ίχνη της Αρχιτεκτονικής» στο υπάρχον σύστημα της Ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στην αναζήτηση των πρώτων οργανωμένων δράσεων που επιχείρησαν να ανοίξουν ένα διάλογο μεταξύ της Αρχιτεκτονικής και της εκπαίδευσης σε νεαρές ηλικίες στον Ελλαδικό χώρο.