Ε105.17 Σινε-σχετίσεις υποκειμένων και Αθηναϊκού χώρου

Τίτλος: Σινε-σχετίσεις υποκειμένων και Αθηναϊκού χώρου
Φοιτήτρια: Μάρω Κρούσκα
Καθηγητής: Πάνος Δραγώνας
Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, Μάρτιος 2017


Αντικείμενο έρευνας της εργασίας είναι η κινηματογραφική αναπαράσταση των υποκειμένων στον Αθηναϊκό αστικό και οικιακό χώρο. Εξετάζονται δύο χρονικές περίοδοι σε εύρος δεκαετίας. Η πρώτη είναι η περίοδος της ελληνικής ανοικοδόμησης κατά την δεκαετία του ’60 και η δεύτερη η περίοδος της ελληνικής οικονομικής κρίσης από το 2007 έως σήμερα. Στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των στοιχείων που συνδέουν τις ταυτότητες με τον χώρο μέσα από κινηματογραφικά παραδείγματα που ανήκουν σε αυτές τις δύο περιόδους. Μέσα από αυτές τις συσχετίσεις μεταξύ χώρου και κινηματογραφικών χαρακτήρων πρόκειται να διερευνηθούν τα χωρικά στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα των υποκειμένων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε κινηματογραφικές σκηνές που προσφέρουν πληροφορία σχετικά με την πραγμάτωση του υποκειμένου σε αστικό και οικιακό χώρο σε διάφορα στάδια της ζωής του και σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα της κάθε εποχής.