Ε106.18 Οι Χώροι των Λουτρικών Εγκαταστάσεων. Χρόνος, Τόπος και Αρχιτεκτονική

Τίτλος: Οι Χώροι των Λουτρικών Εγκαταστάσεων. Χρόνος, Τόπος και Αρχιτεκτονική
Φοιτήριες: Αντιγόνη Κολοκυθά, Εμμανουέλα Λαμπίδου
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Αμερικάνου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μάρτιος 2018, Ξανθη

Νερό και ατμός, πέτρα ή μάρμαρο: τα θεμελιώδη συνθετικά στοιχεία του Λουτρού, ενός χώρου αφιερωμένου στο καθαρισμό του ανθρώπινου σώματος και όχι μόνο. Είτε βρίσκονται στο κέντρο μιας γειτονιάς, είτε είναι απομακρυσμένοι σε μια ιαματική πηγή οι λουτρικοί χώροι αποτελούν μέχρι και σήμερα σημείο κοινωνικοποίησης, ίασης και φυσικά εκτόνωσης. Ως εκ τούτου, η ζεστή, υγρή και μυστηριώδης ατμόσφαιρα τους δεν είναι μόνο συνδεδεμένη με τη σωματική κάθαρση, αλλά και με την πνευματική, αφού ο λουόμενος αποχωρίζεται ταυτόχρονα τις προσωπικές του ανησυχίες, τις αρνητικές σκέψεις και το άγχος.  Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι στους περισσότερους πολιτισμούς οι λουτρικοί χώροι έχουν συγχρόνως θρησκευτική διάσταση, αποτελώντας κομμάτι όχι μόνο της καθημερινότητας αλλά και θρησκευτικών πρακτικών. 
Πώς συνθέτει λοιπόν ο κάθε πολιτισμός τα παραπάνω στοιχεία σε έναν χώρο; Ποια από αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε σε σύγχρονα παραδείγματα;
Οι ερωτήσεις αυτές έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μίας εκτενούς ιστορικής και αρχιτεκτονικής διερεύνησης των λουτρικών χώρων από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, αναλύοντας παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Έχοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους υπόβαθρου για τη μελέτη των λουτρικών εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στοιχεία για την Υδροθεραπεία και την άσημη στους περισσότερους Πηλοθεραπεία, για τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας, αλλά και της φιλοσοφίας πίσω από την αρχιτεκτονική τους σύνθεση