Ε107.18 Megastructure: Volumes Floating In Space

Τίτλος: Megastructure: Volumes Floating In Space 
φοιτητής: Σταύρος-Γρηγόριος Κασιμάτης-Βουτυράς 
Επιβλέπων: Αναστάσιος Τέλλιος 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ιούνιος 2018Περίληψη

Τα όρια των αρχών σχεδιασμού και των αστικών μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από το Μοντέρνο Κίνημα κατά τη δεκαετία του 1920 και έγιναν αποδεκτές σε όλο τον κόσμο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οδήγησαν σε εποχιακές αποτυχίες έργων αστικής ανανέωσης.  Το Μοντέρνο Κίνημα αντιστοιχίζει την «ιδανική» πόλη με τη «λειτουργική» πόλη και διατείνεται ότι ο καλός πολεοδομικός σχεδιασμός θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει «καλή» αρχιτεκτονική. Αυτή η κατάσταση λειτούργησε ως καταλύτης για τις αρχιτεκτονικές προτάσεις, η φύση των οποίων ήταν αντίθετη με το ορθολογιστικό πρόγραμμα διάσπαρτων αρχιτεκτονημάτων στην πόλη και, σε αντίθεση με αυτή την προσέγγιση, προωθούσε το σχεδιασμό τεράστιων δομών, υπερανθρωπίνου μεγέθους και πολύπλοκης εσωτερικής οργάνωσης, όπως αυτή μια μικρής πόλης. Μία από τις πιο ριζοσπαστικές και δημοφιλείς τάσεις αρχιτεκτονικής και αστικής σχεδίασης, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ήταν η ανάπτυξη των αποκαλούμενων «μέγα-δομών», που δημιούργησαν ορισμένες αστικές ουτοπίες και αρχιτεκτονικά πρωτότυπα βασισμένα, ουσιαστικά, στην τυφλή εμπιστοσύνη στη δύναμη της μοντέρνας τεχνολογίας. Τα megastructures, θεωρήθηκαν ως ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού αστικού μοντέλου που συνδέεται και ενσωματώνεται, με τη δημιουργική διαδικασία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του, τόσο στον αρχιτεκτονικό όσο και στον αστικό σχεδιασμό.

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί σε μια εκτεταμένη εξερεύνηση στην τάση των Megastructures. Μια βραχυπρόθεσμη αρχιτεκτονική τάση, που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 60, διήρκεσε λίγο, αλλά οραματίστηκε τη μελλοντική ανθρώπινη διαβίωση/συνύπαρξη, όπως καμία άλλη. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, παρουσιάζεται το πως ορισμένες χωρικές αξίες, που συζητήθηκαν έντονα εκείνη την περίοδο, μπορούν να αξιοποιηθούν, να επαναπροδσιοριστούν και να δώσουν λύσεις σε μια σύγχρονη, αναδυόμενη κοινωνική τάξη.