Ε111.17 Heliotropium: Σύστημα εισαγωγής ηλιακού φωτισμού σε τυπικό χώρο γραφείων

Τίτλος: Heliotropium: Σύστημα εισαγωγής ηλιακού φωτισμού σε τυπικό χώρο γραφείων
Φοιτήτριες: Κουκογιαννίδου Κωνσταντίνα, Κοσβύρα Ευαγγελία-Ευθυμία
Επιβλέπων καθηγητής: Αριστείδης Τσαγκρασούλης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών 
Ημερομηνία παρουσίασης: 15 Φεβρουαρίου 2017

Η ερευνητική μας εργασία είχε ως αφετηρία τη μελέτη του φυσικού φωτισμού και των πολλαπλών οφελών του και επεκτάθηκε στην κατανόηση των συστημάτων φυσικού φωτισμού που ήδη υπάρχουν. Η πρόταση μας είχε ως στόχο την εισαγωγή ηλιακού φωτισμού σε μεγάλο βάθος του χώρου, όπου τα ανοίγματα πλέον δεν επαρκούν,  λαμβάνοντας υπόψην και παράγοντες όπως είναι το κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήματος. Κατ'επέκταση, το προτεινόμενο σύστημα συμπληρώνεται με τον σχεδιασμό μεταβαλλόμενου φωτιστικού συστήματος, ως αποδέκτη της ηλιακής ακτινοβολίας που εισάγεται. Η μελέτη μας υποβοηθήθηκε από την κατασκευή μακέτας και την διεξαγωγή ερωτηματολογίου σχετικά με την αίσθηση που απέδιδε το προτεινόμενο σύστημα στο χώρο.