Ε113.16 Βάθεια Λακωνίας: Η Αναγέννηση που δεν έγινε ποτέ

Τίτλος: Βάθεια Λακωνίας: Η Αναγέννηση που δεν έγινε ποτέ
Υπότιτλος: Μια ανάλυση του Προγράμματος των Παραδοσιακών Οικισμών του ΕΟΤ στην Βάθεια Λακωνίας
Φοιτητής: Δημήτρης Λαμπριάδης
Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Παππάς
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, 30 Ιουνίου 2016

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του οικισμού της Βάθειας Λακωνίας μέσα από το πρίσμα της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, της έννοιας του οικισμού, της προστασίας και διατήρησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και το ρόλο του Τουρισμού, και ειδικότερα του ΕΟΤ, στην διαδικασία αυτή. Ως εργαλείο χρησιμοποιείται το πρόγραμμα των Παραδοσιακών Οικισμών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που είχε ως στρατηγική και στόχο την διατήρηση παραδοσιακών συνόλων στην Ελλάδα αλλά και την αναβίωση υποβαθμισμένων, μέσω της τουριστικής αξιοποίησής τους. Η προηγούμενη στρατηγική, όμως, απαιτεί την αλλαγή του χαρακτήρα των οικισμών, καθώς και των χρήσεων γης, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται με τον τρόπο αυτό τα κοινωνικά, οικονομικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση στην Βάθεια, ταυτόχρονα, αποτέλεσε μία έντονη και απότομη τομή στην ιστορική εξέλιξη του συγκεκριμένου οικισμού, το οποίο παρατηρείται και στους υπόλοιπους οικισμούς του προγράμματος, με εντελώς όμως διαφορετικά αποτελέσματα, στον κάθε ένα ξεχωριστά. Γεγονός το οποίο καθοδηγεί την εργασία, μέσω της μελέτης των εννοιών, του οικισμού και του προγράμματος του ΕΟΤ, στην αναζήτηση, την εύρεση και την ανάλυση των αιτιών αυτής της αποτυχημένης παρέμβασης, της μοναδικής του 17ετους, περίπου, προγράμματος πανελλαδικώς (1975 – 1992).