Ε113.17 Οικειότητα και Κατοίκηση

Τίτλος: Οικειότητα και Κατοίκηση
Υπότιτλος: Από την Φύση στην Τεχνολογία
Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου
Φοιτητές: Ιατρού Σοφία-Ελένη, Ψυχαράκη Δέσποινα
Ημερομηνία Παρουσίασης: Φεβρουάριος 2017

Το θέμα της κατοίκησης εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό και κατ’ επέκταση με την κατοικία του. Το σπίτι, όπως υποκειμενικά το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος, αλλάζει σε μορφή, σχήμα, διαστάσεις, υλικότητα, σταθερότητα, αισθήσεις • διαφέρει ανάλογα με τον άνθρωπο, τον τόπο και την εποχή.  Στην ερώτηση «τι είναι για εμένα σπίτι;» η απάντηση αναπόφευκτα εμπεριέχει τις έννοιες ‘οικείο’, ‘ζεστό’, ‘κοντινό’, ‘δικό μου’.  Αντικείμενο της επιστημονικής αναζήτησης αποτέλεσε η ανάλυση του σπιτιού σε δύο έννοιες, την έννοια του «οίκου» και «οικίας». Η βασική διαφορά αυτών των εννοιών έγκειται στην έννοια της οικειότητας, που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για να νοηθεί ένας χώρος ως σπίτι. Τελικά, οδηγούμαστε στη σημερινή εποχή και βλέπουμε τί μορφή έχει πάρει η έννοια της κατοίκησης και πώς βιώνουμε πλέον την οικειότητα για να απαντήσουμε στο ερώτημα: Πού βρίσκουμε οικειότητα σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Υπάρχει ακόμα η ανάγκη για καταφύγιο;