Ε113.18 STYLE MATTERS | Tο Μοντέρνο ένδυμα ως tableau vivant στον χώρο

Ερευνητική Εργασία: STYLE MATTERS | Tο Μοντέρνο ένδυμα ως tableau vivant στον χώρο
Φοιτήτριες: Μπόλου Ευαγγελία, Μουγκάση Ελένη
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κωτσάκη Αμαλία


Οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην απαρχή του 20ου αιώνα καθιέρωσαν την μόδα ως ένα καθολικό κοινωνικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα την διάχυσή της σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής και του ενδύματος. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν τα μοντέρνα ενδύματα, από την αρχή του 19ου αιώνα έως και τα μινιμαλιστικά ενδύματα της δεκαετίας του 1970. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της μόδας στο πλαίσιο των μοντέρνων αρχιτεκτονικών κινημάτων, και ο εντοπισμός των αναλογιών νοήματος και μορφών στα ενδύµατα ως αρχιτεκτονικά δάνεια.
Η έρευνα αυτή τεκμηριώνεται μέσα από τον εντοπισμό αυτής της συσχέτισης σε tableau vivants (στιγμιότυπα) από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η λέξη tableau ορίζεται ως εικόνα, ως μια γραφική περιγραφή ενώ η λέξη vivant προέρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει διαβίωση. Συγγενική λέξη του vivant είναι το vivarium, που αναφέρεται σε έναν τόπο ο οποίος χρησιμοποιείται για επιστημονική έρευνα. Θα ήταν ενδιαφέρον να εννοηθεί μια συσχέτιση αυτών των δύο εννοιών και στην παρούσα εργασία, το tableau vivant να λειτουργήσει ως ένα είδος ζωντανής μελέτης.