Ε114.17 IIPV-Indoors Intergrated Photovoltaics

Τίτλος: IIPV-Indoors Intergrated Photovoltaics
Υπότιτλος: Σχεδιασμός Προϊόντων Γραφείου με Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά
Φοιτήτρια: Χουλιάρα Κωνσταντίνα
Επιβλέπων Καθηγητής: Τσαγκρασούλης Αριστείδης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να ερευνήσει κατά πόσο το φως που εισβάλλει στο εσωτερικό των κτηρίων μπορεί να αξιοποιηθεί πέρα από την όραση. Η κεντρική ιδέα έγκειται στο αν αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Ένας τρόπος είναι με την προσθήκη φωτοβολταϊκών εσωτερικού χώρου. Μέσω της μελέτης αυτής επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα φωτοβολταϊκά μπορούν να ενταχτούν σε εσωτερικό χώρο και πόση ενέργεια μπορούν να παράξουν.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών πάνελ στην επίπλωση ενός τυπικού χώρου γραφείων, υπολογίζει την πιθανή τους απόδοση και συμπεραίνει εάν η εγκατάσταση μπορεί να αντεπεξέλθει ή όχι στις βασικές ενεργειακές απαιτήσεις του γραφείου. Ειδικότερα, η μελέτη βασίστηκε σε υπολογισμούς μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ecotect και daysim για τη μελέτη του φυσικού φωτισμού και dialux για του τεχνητού). Επίσης, ως τόπος διεξαγωγής της έρευνας επιλέχθηκε μια τυπική διάταξη χώρου γραφείου διαστάσεων 5x4,40m (όπως προέκυψε από μελέτη του Νeufert) και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν 8 φωτοβολταϊκά πάνελ σε σημεία όπου δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία και η κυκλοφορία στο γραφείο, ενώ παράλληλα βρίσκονται σχετικά κοντά στο παράθυρο (για όσο το δυνατόν περισσότερα ηλιακά κέρδη). Τα τέσσερα πάνελ εξ’ αυτών ενσωματώθηκαν σε δύο κατακόρυφες πλευρές των γραφείων και τα υπόλοιπα αναρτήθηκαν αυτόνομα στους τοίχους υπό τη μορφή κάδρων. Το άνοιγμα του γραφείου έχει διαστάσεις 3x 1,3m ώστε να επιτρέπει την είσοδο αρκετής ποσότητας ηλιακού φωτός. Έπειτα, υπολογίστηκαν τα ηλιακά ίχνη στους τέσσερις βασικούς προσανατολισμούς (Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος), καθώς και τα ίχνη των φωτιστικών στις επιφάνειες αυτές (μέσω του dialux). Έχοντας προσδιορίσει τις απαιτήσεις σε ισχύ του γραφείου που αφορούν σε τυπικό σύστημα φωτισμού 4 φωτιστικών οροφής, εξάχθηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, προτάχθηκαν τρόποι εγκατάστασης του συστήματος υπό πραγματικές συνθήκες, τρόπος κατασκευής των ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών, μία συνοπτική ανάλυση του προϋπολογισμού της εγκατάστασης, καθώς και θέματα για περαιτέρω έρευνα.