Ε115.16 Τα άλλα τρένα να περνούν...

Τίτλος: Τα άλλα τρένα να περνούν... 
Υπότιτλος: Μέσα σταθερής τροχιάς και πόλη. Η περίπτωση της Πάτρας 
Φοιτήτρια: Ισιγώνη Ελένη
Επιβλέπων Καθηγητής: Παππάς Βασίλειος  
Πανεπηστίμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, 27 Oκτωβρίου 2016 

Η εργασία αναφέρεται στη σχέση της πόλης της Πάτρας με τα μέσα σταθερής τροχιάς, από την εμφάνιση τους στην πόλη το 1887, μέχρι και σήμερα. 
Η Πάτρα βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες σε έναν διάλογο σχετικά με την επαναδιαμόρφωση της σχέσης της με την θάλασσα, τις λειτουργίες της καθώς και τον ρόλο που αποκτά στην σύγχρονη εποχή. Η διέλευση του σιδηροδρόμου αποτελεί σήμερα ένα διακύβευμα για την πόλη. Μέσα από την αναδρομή στην εξέλιξη των πόλεων σε σχέση με τις μεταφορές καθώς και την αναδρομή στην διαμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα, εξετάζεται η διαμόρφωση της πόλης και ο ρόλος του τρένου.Από την διεθνή εμπειρία εξετάζονται 4 περιπτώσεις πόλεων, του Seattle, της Badalona, του Vancouver και του Toronto, όπου εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις λειτουργίες, το υδάτινο μέτωπο και τον σιδηρόδρομο.