Ε130.17 Πόλη και παράκτιο μέτωπο: Διαλεκτικές συνδέσεις και εγγενείς αντιθέσεις στις σύγχρονες πρακτικές Βαρκελώνη_Ρότερνταμ_Αθήνα

Τίτλος: Πόλη και παράκτιο μέτωπο 
Υπότιτλος: Διαλεκτικές συνδέσεις και εγγενείς αντιθέσεις στις σύγχρονες πρακτικές Βαρκελώνη_Ρότερνταμ_Αθήνα
Φοιτήτρια: Χριστίδη Νεφέλη Αλεξάνδρα 
Επιβλέπων Καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιούνιος 2017


Με αφορμή τη διαλεκτική σχέση της πόλης και του παράκτιου μετώπου της, η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την εξέλιξή τους, από τις αρχές της βιομηχανικής εποχής μέχρι και την σημερινή κατάσταση, της παγκοσμιοποιημένης πόλης. Αρχικά αναλύεται η πόλη και το παράκτιο μέτωπό της, συναρτήσει της εξέλιξης της οικονομίας. Πραγματοποιείται η ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αστικού χώρου. Η εργασία, εστιάζοντας σε τρία παραδείγματα πόλεων από την Μεσόγειο και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όπως η Βαρκελώνη, το Ρότερνταμ και η Αθήνα, εξετάζει τις διαφορετικές πορείες όσον αφορά στην εξέλιξη της εικόνας τους. Αυτές, με κοινό παρονομαστή τα λιμάνια βαρύνουσας σημασίας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και λιμάνια σημαίνουσας οικονομικής σημασίας. Τέλος διερευνάται κατά πόσο οι πόλεις αναδιοργανώνονται και τα αστικά τοπία μετασχηματίζονται δημιουργώντας διεθνοποιημένα τοπία ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού των πόλεων.