Ε135.17 les Banlieues de Haine:η άνοδος και η πτώση των Παρισινών προαστίων

Τίτλος: les Banlieues de Haine 

Υπότιτλος: η άνοδος και η πτώση των Παρισινών προαστίων
Φοιτήτρια: Πετάση ∆ανάη
επιβλέπων καθηγητής: Μουτσόπουλος Θανάσης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή αρχιτεκτόνων µηχανικών
Χανιά 2017Στην νεότερη ιστορία του Παρισιού, στον χώρο των βορειοανατολικών προαστίων της πόλης, τα γνωστά ως banlieues, περιοχές με τραγικά υψηλά ποσοστά ανεργίας όπου κατοικούν τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, καθημερινότητα αποτελούν η βία, οι ταραχές και οι εξεγέρσεις. Ένα από τα πιο γνωστά γεγονότα, ήταν η μεγάλη εξέγερση των προαστίων του 2005, λόγω της οποίας κηρύχθηκε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Τα φαινόμενα αυτά, πάντα είχαν ως υποκινητές τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών και ο αποδέκτης των καταστροφών ήταν οι ίδιες τους οι γειτονιές και τα στοιχεία που συνέθεταν την καθημερινότητα τους. Η παραπάνω ιδιαιτερότητα αυτών των κοινωνικών φαινομένων και η άμεση σχέση τους με τον συγκεκριμένο χώρο των παρισινών προαστίων, μας προκάλεσαν ερωτήματα και αποτέλεσαν την αφορμή αυτής της ερευνητικής. Ποιά είναι η ιστορία των περιοχών αυτών και απέκτησαν τον χαρακτήρα που έχουν σήμερα; Τί ρόλο έπαιξε η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία και οι χωρικές πολιτικές σε αυτό; Πώς ο χώρος επηρεάζει τους κατοίκους του και σε ποιο βαθμό μπορεί να υποδαυλίσει το ξέσπασμα τέτοιων εξεγέρσεων;