Ε110.17 Μηχανισμοί νομαδικής αρχιτεκτονικής στα anime

Τίτλος: Μηχανισμοί  νομαδικής αρχιτεκτονικής στα anime
Φοιτήτρια: Ζουμάκη Μαρία
Επιβλέπων: Γεώργιος Α. Πανέτσος
Αύγουστος 2017

Η διάλεξη πραγματεύεται την σχέση της νομαδικής αρχιτεκτονικής με τα ιαπωνικά anime. Η έρευνα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν ως στόχο να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Γιατί νομαδική αρχιτεκτονική, και που χωράει η νομαδικότητα στη σύγχρονη ζωή του ανθρώπου; Γιατί επιλέχθηκαν τα ιαπωνικά anime ως πεδίο έρευνας για τη νομαδική αρχιτεκτονική και πως αφορά εμάς τους αρχιτέκτονες ο σχεδιασμός των μηχανισμών τους; Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τον χειρισμό των σχεδιαστών των ιαπωνικών anime και σε τι διαπιστώσεις μπορούμε να καταλήξουμε σε σχέση με τη δική μας πραγματικότητα;