Ε122.17 Η ύπαιθρος χώρα στον Νομό Ηρακλείου - Territorio di Candia, επί Ενετοκρατίας

Τίτλος: Η ύπαιθρος χώρα στον Νομό Ηρακλείου - Territorio di Candia, επί Ενετοκρατίας
Φοιτητές: Βολιτάκη Αριστέα, Σέργιος Ραφαήλ-Αριστοτέλης και Χαϊμαλάς Αναστάσιος
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαρίνου Γεωργία
Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φεβρουάριος του 2017

Η Ενετοκρατία στην Κρήτη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιόδους για την ιστορία του νησιού. Οι Ενετοί κατακτητές, εγκαταστάθηκαν στην νήσο επιφέροντας διοικητικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές. Με πρωτεύοντα στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής και του εμπορίου, για την οικονομική ενίσχυση της Μητρόπολης-Βενετίας, οι Ενετοί οργάνωσαν τη νέα κτίση με το φεουδαρχικό σύστημα. Στην περιοχή του Ηρακλείου, στην πόλη της Candia, δημιουργούνται λαμπρά δείγματα δυτικής αρχιτεκτονικής στα νέα δημόσια και οικιστικά κτίσματα. Στην ύπαιθρο, επίσης, επέρχεται οικονομική άνθιση, με εμφανή αποτελέσματα στην οργάνωση των οικισμών και στην αρχιτεκτονική. Τα στοιχεία, της πόλης μεταφέρονται και στην ύπαιθρο, στις επαύλεις και τους πύργους των αρχόντων και στην δημόσια αρχιτεκτονική αρχικά, και στη συνέχεια ενσωματώνονται και στις οικιστικές δομές των εύπορων κατοίκων. Σε αυτά τα πλαίσια, της νέας μεικτής κοινωνίας, η καινούρια δομή και οργάνωση, καθώς και η όσμωση των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, αντικατοπτρίζεται μέχρι και σήμερα στην αρχιτεκτονική. Η εικόνα της, στους οικισμούς της υπαίθρου του Νομού Ηρακλείου, μαρτυρεί ευημερία και αστική σκέψη που υπάρχει μόνο σε λίγες περιοχές του ελληνικού χώρου υπό την κυριαρχία των πόλεων κρατών της Ιταλίας.