Ε117.18 ΕΝ ΟΙΚΩ | ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ 1950 -1970

Ερευνητική Εργασία: 
ΕΝ ΟΙΚΩ | ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ 1950 -1970
Ο εξαμερικανισμός των κατοικιών μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο
Φοιτήτρια: Φόρτη Κυριακή
Επιβλέπουσα καθηγήτρια:  Κωτσάκη Αμαλία
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Περίληψη:

Μεταπολεμικά, όπως και πολλές  ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει έντονα σημάδια επιρροής των αμερικανικών προτύπων κυρίως ως έμμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου Μάρσαλ.  "Η ελληνική «κριτική» εκδοχή αυτού του ρεύματος, με κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής την επώνυμη ή ανώνυμη αθηναϊκή πολυκατοικία της αντιπαροχής της δεκαετίας του ’60, σηματοδότησε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο την αστικοποίηση της πρωτεύουσας και το μετεμφυλιακό αναπτυξιακό όραμα, στραμμένο προς το πρότυπο της αμερικανικής ευημερίας, μέσα από τη διαφήμιση και την κατανάλωση."

Στη διαδικασία α αυτή ο κινηματογράφος είχε σημαίνοντα ρόλο. Ο ελληνικός δημοφιλής κινηματογράφος των δεκαετιών αυτών παρακολουθεί  και αποτυπώνει µε ενδιαφέρον την έντονη στροφή προς τα αμερικανικά πρότυπα  που συντελείται ασφαλώς και στον τρόπο ζωής /Life style). Ο “αμερικανικός τρόπος ζωής”, δηλαδή η ζωή της καπιταλιστικής καταναλωτικής κοινωνίας την εποχή αυτή αρχίζει να μαζικοποιείται. "Τα σύγχρονα είδη προσωπικής κατανάλωσης, το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, το ηλεκτρικό πλυντήριο και ψυγείο, η τηλεόραση, η μόδα, ο τουρισμός, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κλπ. κατακτούν πρώτα τα μεσαία στρώματα και ύστερα περνούν και στις λαϊκές μάζες."

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι πως αυτή η αλλαγή και η υιοθέτηση αμερικανικών προτύπων αποτυπώνεται στην ελληνική μεταπολεμική κατοικία της εποχής, ποιες αλλαγές συντελούνται στην διάρθρωση των χώρων της κατοικίας καθώς επίσης και ποιοι νέοι τύποι επίπλων εισάγονται ως απόρροια των νέων καταναλωτικών προτύπων. Παρότι η επιρροή των αμερικανικών προτύπων στην ελληνική μεταπολεμική κατοικία αλλά και αρχιτεκτονική ευρύτερα είναι εξόχως σημαντική, εντοπίζεται ερευνητικό κενό σε αντίθεση με την επιρροή των γαλλικών και γερμανικών προτύπων που έχουν ερευνηθεί διεξοδικά και με επάρκεια. 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση  των "μοντέρνων" εσωτερικών χώρων στις  κατοικίες της περιόδου 1950-1970  μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο με έμφαση στη  διαδικασία πρόσληψης των αμερικανικών προτύπων στο σχεδιασμό τους. 

Οι εσωτερικοί χώροι κατοικιών που απεικονίζονται στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου ’50 – ’70 αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας.