EV056.18 AA ATHENS VISITING SCHOOL | RESONANCE: Twine 2018


Η σχολή αρχιτεκτονικής Architectural Association (AA), η οποία αποτελεί μία από τις πιο φημισμένες, διεθνείς σχολές με επιρροή στον κόσμο της αρχιτεκτονικής, δίνει μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω των διεθνών δραστηριοτήτων της με το καθιερωμένο πρόγραμμα AA Visiting School.

Το 2018, το πρόγραμμα υπό την διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλλέγια, συνέχισε να εξερευνά τις δυνατότητες πρακτικής κώδικα και υπολογιστικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική. Σε συνεργασία με τον AKTO Art & Design College στην Αθήνα, προσέγγισε μέσω της πρακτική αυτής, αρχιτεκτονικά θέματα που περιλαμβάνουν τον ενεργό και συμμετοχικό σχεδιασμό δημιουργώντας πρωτότυπα που χαρακτηρίζονται από δράση.

Η διαδικασία δημιουργίας κατασκευών για ανθρώπινη χρήση μέσω του υπολογιστικού σχεδιασμού αποτελεί εξάλλου το επίκεντρο του AA Athens Visiting School ήδη από τις πρώτες εκδοχές του. Φέτος το πρόγραμμα επανεξέτασε τα μανιφέστα της Τεχνητής Νοημοσύνης της δεκαετίας του 1970 τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στις αρχιτεκτονικές δομές να ξεπεράσουν τις ουτοπικές προτάσεις των διακηρύξεων του 20ού αιώνα. Στο «RESONANCE» το πρόγραμμα μαζί με επαγγελματίες και ερευνητές από παγκοσμίου φήμης σχολεία και διεθνείς πρακτικές, όπως το Architectural Association και Zaha Hadid Architects μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβε τεχνικές κατασκευής μέσω πειραματικών πρωτοτύπων.


Twine, τελικό πρωτότυπο αρχιτεκτονικής. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Η μελέτη επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός διαδραστικού χωρικού συστήματος σε κλίμακα 1 : 1 κάνοντας χρήση λεπτών φύλλων ξύλου (καπλαμά) ως βασικό υλικό κατασκευής. Ο καπλαμάς αποτελεί ένα υλικό κατεξοχήν διακοσμητικής φύσεως το οποίο εφαρμόζεται στην επιπλοποιία. Ωστόσο με τον νέο κύκλο θεματικής, ήδη από το 2017 το AA Athens εξετάζει τεχνοτροπίες οι οποίες στηρίζονται στις ιδιότητες των υλικών και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την μορφογένεση των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Έτσι, η μορφή δεν επιβάλλεται σε ένα υλικό αλλά καθοδηγείται από αυτό. Η τελική κατασκευή Twine, δημιουργήθηκε με βάση αυτή τη μελέτη. Αποτελεί ένα πρωτότυπο αρχιτεκτονικής τόσο κατασκευαστικά όσο και σχεδιαστικά. Λωρίδες καπλαμά χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ενός περιπτέρου διαστάσεων 5 μέτρων μήκους επί 2,5 μέτρων πλάτους και ύψους 2,5 μέτρων. Σε συνδυασμό με μία διαδοχή από ξύλινα καδρόνια, οι λωρίδες ήρθαν να πλαισιώσουν και να πληρώσουν την βάση συνολικής επιφάνειας 12,5 τμ. Έπειτα από μία σειρά ψηφιακών και αναλογικών πειραμάτων, η Twine δημιουργήθηκε ώστε να είναι αυτόνομη στατικά, κατασκευασμένη από διακριτά στοιχεία με τάση οπτικής συνοχής και με επικοινωνιακό χαρακτήρα. Κάθε διακριτό στοιχείο/λωρίδα είναι αποτέλεσμα του υπολογιστικού σχεδιασμού ο όποιος έγινε με χρήση του Rhino Grasshopper. Έπειτα από στατική ανάλυση η τελική μορφή αποκρυσταλλώθηκε και τα επιμέρους κομμάτια οργανώθηκαν σε μία λίστα για την κατασκευή της Twine. Λόγω της μορφολογικής πολυπλοκότητας της Twine, ο σχεδιασμός της επωφελήθηκε της παραμετρικής προσέγγισης και μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών σχεδιασμού υπήρξε η τεχνική συνδεσμολογίας, τα διαφορετικά μεγέθη των ξύλινων στοιχείων καθώς και η ακολουθία για τα βήματα κατασκευής των στοιχείων αυτών. Μαζί με τη κεντρική κατασκευή Twine σχεδιάστηκαν και δυο πρωτότυπες κολώνες ύψους 2,5 μέτρων και κυκλικής διαμέτρου 1,2 μέτρου. Οι κολώνες είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από φύλλα λεπτού ξύλου. Η μορφή και η δομή τους οφείλεται στις ιδιότητες του ξύλου και αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της επιτυχούς προσέγγισης που ξεκίνησε με το πρωτότυπο Interlace του AA Athens για αναζήτηση τεχνοτροπιών που συνυπολογίζουν τα υλικά κατασκευής στην κεντρική ιδέα. Ταυτόχρονα η μελέτη συσσωμάτωσε τις έννοιες επικοινωνίας και διάδρασης του ανθρώπου με το κτιστό περιβάλλον. Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας εφαρμόστηκε με δυο προσεγγίσεις. Κατά την μία προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Arduino με ενσωματωμένες συσκευές κίνησης και αισθητήρων καθώς και το ανοικτού κώδικα πρόγραμμα Processing για την εφαρμογή τρισδιάστατης προβολής (3D mapping). Η δεύτερη προσέγγιση περιέλαβε την δημιουργία φωτορεαλιστικών σχεδίων εικονικής πραγματικότητας (VR) μέσω του προγράμματος 3D Studio Max και με βάση τις αρχές του αρχιτεκτονικού φωτισμού.  


Λεπτομέρειες κατασκευής τελικού πρωτότυπου Twine. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα του προγράμματος AA Athens στοχεύει στο να φέρει πιο κοντά τον χρήστη με το δομημένο περιβάλλον μέσω της κίνησης, της διάδρασης και επαναπροσδιορίζει τις σχεδιαστικές και εμπειρικές συνήθειες με την χρήση των υλικών. Οι συμμετέχοντες, εκτός της Ελλάδας, ήρθαν από διαφορετικές χώρες, όπως η Αγγλία, η Τουρκία, η Κίνα, η Κύπρος, η Αυστραλία και η Χιλή καθώς και η ομάδα διδασκαλίας ήταν εξίσου διεθνούς χαρακτήρα με διδάσκοντες από Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο, Ιταλία και Μεξικό. Το σετ εργαλείων του AA Athens εισαγάγει με πρακτικό τρόπο τις δυνατότητες του υπολογιστικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική και παρουσιάζει τις τάσεις που διέπουν βιομηχανίες πέραν της κατασκευαστικής για χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης στον σχεδιασμό. Οι συμμετέχοντες γίνονται μέρος ενός ενεργού μαθησιακού περιβάλλοντος με ομιλίες και παρουσιάσεις από επαγγελματίες του εξωτερικού, επωφελούμενοι έτσι των διεθνών γνώσεων και εμπείρων μαζί με των τοπικών προσεγγίσεων.


Διδασκαλία πρακτικής κώδικα και αρχιτεκτονικής. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Κατασκευή πρωτότυπου Twine. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Παρουσίαση Φωτισμός και Αρχιτεκτονική. (φωτ. Μπριζίλντα Ντέντα)


Ομαδική διδασκαλία προγραμμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Λειτουργική μακέτα πρότασης υπό κλίμακα. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Διδασκαλία πρακτικής φωτορεαλισμού. (φωτ. Σεβαστή Πάντου)


Ομαδική ανταλλαγή ιδεών αρχιτεκτονικής. (φωτ. Σεβαστή Πάντου)Τρισδιάστατη εκτύπωση αρχιτεκτονικής πρότασης. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Διδασκαλία πρακτικής με ηλεκτρονική πλατφόρμα διάδρασης. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Τρισδιάστατη εκτύπωση μηχανικών τμημάτων (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)


Διδασκαλία πρακτικής αρχιτεκτονικού προγραμματισμού. (φωτ. Μπριζίλντα Ντέντα)


Twine, τελικό πρωτότυπο αρχιτεκτονικής. (φωτ. Αλέξανδρος Καλλέγιας)Για το AA ATHENS VISITING SCHOOL | Symmetry Sentience: Interlace 2017 πατήστε εδώ

και για τη συνέντευξη του Αλέξανδρου Καλλέγια εδώ