EV042.19 | Global Architecture & Design Awards 2019
Winner of Global Architecture & Design Awards 2019 
Lab Boutique Hotel
Studio: ArchZone
Architect: Zoi Antoniadi 

Η δημιουργική ομάδα του γραφείου ArchZone απαρτίζεται από τις :
                Ζωή Αντωνιάδη Architect Engineer N.T.U.A.
                Δήμητρα Δημητρίου Interior Designer
                Δέσποινα Ανδρώνη Interior Designer
                Δάφνη Δεστούνη Interior Designer

LAB Boutique Hotel

Το LAB Boutique Hotel βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Πλάκα, κέντρο του Ελληνισμού και των αναρίθμητων αρχαίων μνημείων. Πρόκειται για ένα τετραώροφο νεόδμητο κτίριο αποτελούμενο από: χώρο εισόδου, reception, τον ευρύτερο χώρο του lobby, εστιατόριο, 18 δωμάτια και βοηθητικούς χώρους, με άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους από τα Α.Μ.Ε.Α..

Το concept βασίστηκε στην Ελληνική Αρχαιότητα, το σχεδιασμό των Μινωικών ανακτόρων, καθώς και στην Μυθολογία, χρησιμοποιώντας στοιχεία που παραπέμπουν στο Λαβύρινθο του Μινώταυρου. H πολυπλοκότητα του σχεδιασμού του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού κατά την νεοανακτορική περίοδο (1700π.Χ) αποτελεί σημειολογικά κέντρο αναφοράς της σχεδίασης του LAB Boutique Hotel.

LAB Boutique Hotel is located in Plaka, the historical center of Athens, where the Greek heart beats, and countless ancient monuments reside. It is a four-story newly constructed building, comprising the entrance, reception area, the wider lobby area, a restaurant, 18 rooms and ancillary spaces, all easily accessible to people with disabilities.

The concept borrowed its inspiration from Greek antiquity and the design of the Minoan palaces, as well as mythology, by implementing elements that are reminiscent of the Minotaur’s Labyrinth. The intricate construction of the Minoan palace of Knossos during the Neopalatial period (1700 BC) has been a semantic reference point for the construction of LAB Boutique Hotel.

Εμπνευστήκαμε από το μύθο, δημιουργώντας μορφές και χώρους από στοιχεία όπως, ο λαβύρινθος, η πορεία -διαδρομή (μίτος), καθώς και από την Αρχιτεκτονική αυτής της περιόδου.

Καθώς εισέρχεται ο επισκέπτης στην είσοδο, υπάρχουν ‘χαράξεις’ στο δάπεδο που τον κατευθύνουν στη reception (δεξιά) και στην εγκατάσταση-κατασκευή ‘λαβύρινθου’ (αριστερά). Η reception έχει σχεδιαστεί σκοπίμως με λιτές γραμμές και ταυτόχρονα το design της προϊδεάζει το θεατή για τους επόμενους χώρους. Στον ευρύτερο χώρο του lobby εντάξαμε την εγκατάσταση του λαβύρινθου, όπου ο επισκέπτης ανακαλύπτει τον «κόσμο» γύρω του και του δημιουργούνται μνήμες και αναμνήσεις. Συγχρόνως, συμβολίσαμε το ταξίδι του μέσω των διαφορετικών διαδρομών που δημιουργήσαμε σε αυτήν την κατασκευή. Στη διαδικασία της περιπλάνησης και εξερεύνησης ο επισκέπτης δέχεται ερεθίσματα και τα εκλαμβάνει μεμονωμένα με διαφορετικά συναισθήματα. Η κατασκευή του λαβύρινθου αποτελεί μια βιωματική εμπειρία για το χρήστη που περιηγείται το χώρο, έρχεται σε επαφή με διαφορετικά υλικά, βλέπει αντανακλάσεις του εαυτού του και οδηγείται στη διαδικασία της εσωτερικής αναζήτησης και ενδοσκόπησης.
Χρησιμοποιήσαμε τη γεωμετρία του λαβύρινθου για να ενισχύσουμε «το ταξίδι» του επισκέπτη ώστε να του δημιουργηθούν μνήμες που συνδέονται άμεσα με την αρχαία Ελληνική ιστορία. Για παράδειγμα στο σχεδιασμό των δωματίων ο λαβύρινθος κυριαρχεί στο χώρο εικαστικά (ως δισδιάστατη απεικόνιση) και άλλοτε αποτελεί λειτουργικό στοιχείο (με τρισδιάστατη μορφή).

Inspired by the myth, we created structures and areas that implement elements such as the labyrinth, the trajectory-course (Ariadne’s thread), as well as the architecture of that period.Upon the visitor’s entrance, “grooves” on the floor lead him to the reception area (on the right) and the “labyrinth” installation-construction (on the left). The reception area has deliberately been designed using austere lines, giving the visitor an idea of what is to come in the other spaces. We chose the wider lobby area to set up the labyrinth installation; here the visitor is able to discover the “world” around him and is receptive to mental images and memories. We also chose to symbolize his journey via the different routes we created in this construction; as the visitor wanders and explores, he receives stimuli, which he interprets in his own way, and with a variety of emotions. The construction of the labyrinth is a personal experience for each individual as they explore the area, come into contact with the various materials, see reflections of themselves and are led to a process of soul-searching and introspection.
We employed the geometry of the labyrinth in order to enhance the visitor’s “journey,” aiming to inspire memories that are directly connected with ancient Greek history. For example, in the design of the rooms, the labyrinth either dominates the space as a visual element (two-dimensional representation) or serves a functional purpose (as a three-dimensional construction).
Αναφορικά με το φωτισμό, χρησιμοποιήσαμε κατά περίπτωση γραμμικά φωτιστικά, σημειακό φωτισμό (spot) καθώς και κρυφό φωτισμό υποστηρίζοντας τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες όλων των χώρων. Συγκεκριμένα, ο φωτισμός στην οροφή της κατασκευής του λαβύρινθου ακολουθεί την πορεία και τις διαδρομές της κάτοψης σε πιο αφαιρετική μορφή περιμετρικά και με καθαρά κυκλικά σχήματα όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο. Έτσι σε συνδυασμό με τις φωτιζόμενες επιφάνειες του λαβύρινθου, ενισχύεται η εμπειρία που πρόκειται να βιώσει ο επισκέπτης.
Τα χρώματα κυμαίνονται κυρίως σε γήινους τόνους. Το μπεζ (πηλός) επικρατεί κυρίως σε όλους τους χώρους, ακολουθεί το μαύρο (αμφορείς), λευκό (ισορροπία), χρυσό (Ήλιος) και τέλος, υπάρχουν μικρές νότες σκούρο πράσινο (φύση).
Δίνοντας τη συγκεκριμένη ταυτότητα στο ξενοδοχείο, απαντάται και η ζήτηση από ένα μεγάλο target group, σε επισκέπτες με ενδιαφέρον στην ιστορία της χώρας μας, μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα.
Συγχρόνως, το design γίνεται βίωμα και προκαλεί τον επισκέπτη να αποθανατίσει τον ευρύτερο χώρο του ξενοδοχείου, ταυτόχρονα να τον προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατ’ επέκταση το ξενοδοχείο αποκτά αναγνωσιμότητα που συμβάλει στην εμπορική του επιτυχία.

To illuminate the spaces, we used linear luminaires where appropriate, pin spotting, as well as hidden lighting, according to the functional and aesthetic needs of each space. More specifically, the lighting at the ceiling of the labyrinth construction follows the trajectory and route of the floor plan, in a more abstract way perimetrically, employing clean, circular patterns as we move towards the center. In conjunction with the labyrinth’s lit surfaces, this enhances the visitor’s experience.
The color scheme is mainly confined to earth tones. Beige (clay) dominates almost all spaces, followed by black (amphorae), white (balance), gold (sun), and finally, small touches of dark green (nature).
By attaching this particular identity to the hotel, we are also addressing the demand of a large target group – visitors who have an interest in our country’s history – through a modern prism.

Length of study: The project started in March 2018 in Athens and finished in May 2018 in Athens.