Ε108.15 Η σημειωτική στον κινηματογράφο | Η σκέψη και το συναίσθημα μέσω του χώρου και του κάδρου

Ερευνητική Εργασία: Η σημειωτική στον κινηματογράφο | Η σκέψη και το συναίσθημα μέσω του χώρου και του κάδρου
Φοιτήτρια: Μαρία Παπαδημητρίου
Επιβλέπων Καθηγητής: Ηλίας Κωνσταντόπουλος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών | 2015 

Περίληψη

Οι ταινίες, μια τέχνη που στηρίζεται στην εικόνα, σε μία εικόνα που έχει καταγραφεί άμεσα από την πραγματικότητα, είναι αδύνατον να απέχουν από την πραγματικότητα του ανθρώπου. Είναι αδύνατον να αποκοπούν από το χώρο. Εξιστορούν μία μεμονωμένη ιστορία, μία πραγματικότητα που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο είναι εμπνευσμένη από κάτι που προϋπάρχει και ώθησε το σκηνοθέτη στη σύλληψη της ιδέας.


Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με τη μεταφορά εννοιών που λαμβάνουν χώρα σε μία ταινία μέσω των σκηνικών και του χώρου που δημιουργείται από τα όρια της οθόνης. Κυρίως σχολιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αποτυπώνονται ο ψυχισμός και οι ιδέες των χαρακτήρων, αναλύοντας συγκεκριμένα δύο ταινίες: το Pi (1998) του  sky και την ταινία The Seventh Continent (1989), του Μichl Hk. 

Βλέπουμε το ρόλο που παίζουν τα πλάνα που επιλέγει να παρουσιάσει ο σκηνοθέτης, ο συνδυασμός και η αντιπαράθεσή τους, καθώς επίσης το ρόλο του σπιτιού ως καθρέφτη των χαρακτήρων, αλλά και της σχέσης αυτού με τον έξω κόσμο της πόλης. Βασική θεωρία για τη στήριξη της έρευνας αποτελεί η Σημειωτική, με αναφορές από εκπροσώπους της όπως ο Sussu, ο Bths, ο Ec και  Sl.