ΒΚ004.20 | Νέο βιβλίο: «Για ένα βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον • Προκλήσεις • Απειλές • Προτάσεις»
Το βιβλίο αυτό, αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης κειμένων που αναφέρονται στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της ανθεκτικότητας (resilience), της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, της ενεργειακής ένδειας, και των συνθηκών διαβίωσης στο σύγχρονο οικιστικό περιβάλλον του ελλαδικού χώρου.
Επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κειμένων αποτελούν: ο εντοπισμός των προβλημάτων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο δομημένο περιβάλλον, και στο τι διαπιστώνουμε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης/άνεσης/επιβίωσης των κατοίκων (well-being, thrive, comfort conditions). Κατά συνέπεια, και οι προτάσεις που προκύπτουν από τα περιλαμβανόμενα κείμενα, σε αυτόν τον στόχο αποβλέπουν: στις δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών άνεσης και ασφάλειας (κατά τις παρούσες συνθήκες) των ανθρώπων στο οικιστικό περιβάλλον, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, (την υπερθέρμανση του πλανήτη, και την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής) και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον και τα κτίρια που το συναποτελούν.
Κάθε επιμέρους θέμα που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο, έχει γραφτεί από επιστήμονες ειδικευμένους στο θέμα που αναπτύσσουν, οι οποίοι συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στο ευρύτερο πεδίο του Βιώσιμου Οικιστικού Περιβάλλοντος.
Ελπίζεται ότι με το εύρος της θεματολογίας που καλύπτεται από τα περιεχόμενα του βιβλίου, γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο πως η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας για ένα Βιώσιμο Οικιστικό Περιβάλλον είναι αναντίρρητη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ
Πύργου Α., Σανταμούρης Μ.
ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
Μανάκου Β., Κούγκολος Α., Εμμανουήλ Χ.
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΟΛΗ
Καραβασίλη Μ.
ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γιαμά Ε.
ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σκορδύλης Ε.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Π.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Μπουγιατιώτη, Φ.-Μ.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Κοσμόπουλος Π., Μιχαλοπούλου Κ.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ
Καμενή Δ., Κοσμόπουλος Π.
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κοσμόπουλος Π.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Μπαλαράς Κ., Δασκαλάκη Ε., Δρούτσα Κ., Κοντογιαννίδης Σ.
ΕΡΕΥΝΕΣ (2018-2019) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι., Κλέσκας Κ. , Κοσμόπουλος Α.Μ.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αντωνιάδου Π., Παπαδόπουλος Α.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ
Μπαλαράς Κ., Δασκαλάκη Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – HVAC
Μπαλαράς Κ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Χαδιαράκου Σ.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Μπότσαρης Π.Ν., Τσανάκας Ι.Α.
ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Κυριάκη Ε., Γιαμά Ε., Παπαδόπουλος Α.
ΜΙΚΡΟ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Συμεωνίδου Μ., Γιαμά Ε., Παπαδόπουλος Α.Μ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+
Ομάδα Μελέτης:
Κοσμόπουλος Π., Παπαδόπουλος Κ., Μανωλούδης Α., Κλέπκος Γ., Κοσμόπουλος Ι., Κοσμόπουλος Α.Μ., Μπάμπου Β.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS

Περισσότερα εδώ: