Ε102.17 | Η Κατοικία και ο Χώρος στην Προεπαναστατική Ρωσία μέσα από τη Λογοτεχνία

Τίτλος Εργασίας: Η Κατοικία και ο Χώρος στην Προεπαναστατική Ρωσία μέσα από τη Λογοτεχνία
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Φοίβη Γιαννίση
Φοιτήτρια: Μαρία-Αντιγόνη Ντάβου 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Φεβρουάριος 2017

Το θέμα της έρευνας αυτής αφορά το χώρο και την αρχιτεκτονική της κατοικίας στην προεπαναστατική Ρωσία, την περίοδο 1800-1918.   


Η χρονική αυτή περίοδος επελέγη με κριτήριο τόσο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκαν ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική κατάσταση της χώρας (κατάργηση της δουλοπαροικίας, αστικοποίηση των δύο μεγαλουπόλεων, κοινωνικές αναταραχές) αλλά και λόγω της λεγόμενης Χρυσής Εποχής της Ρωσικής Λογοτεχνίας, μιας εποχής στην οποία γράφτηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.  
Η λογοτεχνία υπήρξε ένα σημαντικό μέσο περιγραφής των ηθών και συνθήκων ζωής των ανθρώπων της αστικής και εργατικής τάξης και αποτελεί μία σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών αυτής της έρευνας.  
Αρχικά, στην Ενότητα Ι, γίνεται μία εκτεταμένη ανάλυση της γεωγραφικής, κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της χώρας, με σκοπό τη σωστή κατανόηση του χρονικού πλαισίου. Έπειτα ακολουθεί μία αρχιτεκτονική καταγραφή των κατοικιών ανάλογα με τις κοινωνικές τάξεις (αστοί/αριστοκρατία, μεσαία και εργατική τάξη). 
Στην Ενότητα ΙΙ ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της Ρωσικής Λογοτεχνίας και έπειτα, μέσα από επιλεγμένα συγγράμματα, αναλύεται η κατοικία και κυρίως ο χώρος, καθώς και οι κινήσεις των εκάστοτε ηρώων μέσα σε αυτόν. 
Σκοπός του ερευνητικού είναι η περιγραφή και καταγραφή της κατοικίας από τον ερευνητή, αλλά και η ανάλυση του χώρου μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα και την κοσμοθεωρία του κάθε συγγραφέα της εποχής αυτής.