Ε109.18 Αφηρημένες Πραγματικότητες Τοπικές Ουτοπίες, μερικές σκέψεις


Τίτλος: Αφηρημένες Πραγματικότητες Τοπικές Ουτοπίες, μερικές σκέψεις
Φοιτητής: Αριστοκράτης Χαρατσάρης
Επιβλέπον Καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Οκτώβριος 2018
Περίληψη

Η εργασία επιχειρεί να ερευνήσει τα στοιχεία, τα οποία συνδέουν το τοπικό, το υπαρκτό με το ουτοπικό, το αφηρημένο. Παρατηρείτε ότι δείγματα και των δύο αυτών θεωρήσεων και σχεδιασμών έχουν κοινά στοιχεία αναφοράς, τόσο στους παράγοντες που επηρεάζουν την σχεδιαστική διαδικασία και προσέγγιση της σχέσης των αρχιτεκτονημάτων τους με τον τόπο, όσο και στην αναγνώριση στοιχείων του ενός μέσα στο άλλο.

Έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για δείγματα αρχιτεκτονικής που αναλύουν το παρελθόν, επαναπροσδιορίζουν το παρόν και οραματίζονται το μέλλον, χωρίς να δημιουργούν κακέκτυπα ή να έχουν σαν στόχο τον εντυπωσιασμό, αδιαφορώντας για τη σχέση με τον τόπο. Αντιθέτως πρόκειται για παραδείγματα που δανείζονται στοιχεία από διάφορους τόπους, επανερμηνεύοντας τον σχεδιαστικό χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθίστανται δείγματα οικουμενικής αρχιτεκτονικής, καθώς ο τόπος είναι ναι μεν το εργαλείο σχεδιασμού τους, αλλά τα όρια αυτού σπάζουν και μπορούμε έτσι να συναντήσουμε ψήγματα διαφόρων τόπων, επαναδιατυπωμένα και προσαρμοσμένα στον εκάστοτε σχεδιαστικό τόπο.