Ε106.16 Η Πολιτική Δυναμική του Αστικού Χώρου: Το παράδειγμα της Αθήνας.

Τίτλος: Η Πολιτική Δυναμική του Αστικού Χώρου: Το παράδειγμα της Αθήνας.
Φοιτήτρια: Δημοπούλου Ευγενία
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Πετρίδου 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα, Νοέμβριος 2016

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα του πως επηρεάζεται η πόλη από τις ιδεολογίες αυτών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχεδιασμό της. Διερευνά αυτό το ερώτημα αρχικά αναφερόμενη σε γνωστές κοινωνιολογικές θεωρίες σχετικά με το χώρο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία της δύο φαινόμενα του χώρου, την γεωμετρία και την προοπτική, αναλύει του τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να φορτίζουν τον χώρο ιδεολογικά. Αναφέρεται στην πολεοδομική δομή της πόλης και όχι στην αρχιτεκτονική και την τυπολογία των κτηρίων που την συγκροτούν. Για την περαιτέρω υποστήριξη της υπόθεσης χρησιμοποιείται το παράδειγμα του κέντρου των Αθηνών, του ιστορικού τριγώνου της.