Δ004.20 | Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση πόλης – θάλασσας: Σχεδιασμός της βόρειας παράκτιας ζώνης στη Λάρνακα

 
Διπλωματική εργασία: Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση πόλης – θάλασσας:      Σχεδιασμός της βόρειας παράκτιας ζώνης στη Λάρνακα
Φοιτητής: Αχμέτ Αράμ,
Επιβλέπων καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος - Επίκουρος Καθηγητής,
Σχολή: Aρχιτεκτόνων μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2020
 
 


Η περιοχή μελέτης αποτελεί το βορειοανατολικό παράκτιο τμήμα της πόλης της Λάρνακας στην Κύπρο, έχει συνολικό μήκος 2,5 χλμ και εμβαδών 42 εκτάρια. Η περιοχή μέχρι τα τελευταία χρόνια φιλοξενούσε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και υγραερίου.
 
Βασικά ζητούμενα της εργασίας αποτέλεσαν η σύνδεση της πόλης με την θάλασσα, η ανάδειξη και ο σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και η σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή, με τον υφιστάμενο παραλιακό μέτωπο και κατά επέκταση με το κέντρο της πόλης.
 
Στόχος της πρότασης είναι ο σχεδιασμός του αστικού μετώπου της πόλης προς την θάλασσα, αλλά και του παραλιακού δημοσίου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ένα σύνολο τοπικών και υπερτοπικών χρήσεων και ένα δίκτυο αστικών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, που αποσκοπούν στην σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.