EV012.21 | Διεθνής Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για το σχεδιασμό του Περιβάλλοντος χώρου του Α’ Αρχαίου Θεάτρου στη ΛάρισαInternational Open Ideas for The Design of The Surrounding Area of the Ancient Theatre A’ In Larissa | SAATA Competition 2021

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων ο διεθνής ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τον σχεδιασμό του Περιβάλλοντος χώρου του Α’ Αρχαίου Θεάτρου. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της UNESCO και τις συστάσεις της UIA για την καλύτερη εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί αρχιτέκτονες ή ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον έναν αρχιτέκτονα μαζί με άλλες ειδικότητες, όπως αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτέκτονες αστικού σχεδιασμού κ.λπ. από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Ιδεών για τον Σχεδιασμό του Περιβάλλοντος Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Α’ στη Λάρισα.

Το Αρχαίο Θέατρο Α’ της Λάρισας είναι ένα υπαίθριο θέατρο, χτισμένο το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. το μεγαλύτερο στη Θεσσαλία-Κεντρική Ελλάδα, κατασκευασμένο για χωρητικότητα 10.000 ατόμων, βρίσκεται στη νότια πλαγιά του λόφου του «Φρουρίου», ο οποίος ταυτίζεται με την οχυρωμένη αρχαία ακρόπολη, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας.

Το θέατρο έχει αποκαλυφθεί σχεδόν ολόκληρο πρόσφατα μετά από μια μακρά περίοδο απαλλοτριώσεων και ανασκαφών. Τα έργα αποκατάστασης, τα οποία σταδιακά ολοκληρώνονται, θα επιτρέψουν την πλήρη λειτουργικότητά του.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά.


ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διοργανωτής αναγνωρίζει το σημαντικό νόημα και την αξία του Αρχαίου Θεάτρου Α’ της Λάρισας, καθώς και τον αντίκτυπό του στην ταυτότητα της πόλης.

Η πρόθεση του διοργανωτή να δώσει το θέατρο στο κοινό και να μετατρέψει αυτό το μεγάλης αξίας αρχαίο μνημείο σε ενεργό μέρος της σύγχρονης ζωής της Λάρισας, απαιτεί την επανεξέταση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του με στόχο, τόσο τη βέλτιστη ανάδειξή του όσο και την καλύτερη δυνατή ένταξή του στον πολεοδομικό ιστό και τη σύνδεσή του με τα άλλα σημαντικά τοπόσημα και τις χρήσεις γης.

Η μελλοντική λειτουργία του μνημείου ως θέατρο με προβλεπόμενη χωρητικότητα 1.500 θεατών, θα δημιουργήσει πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες και νέες ισορροπίες και δυναμικές σε ολόκληρη την πόλη και θα επηρεάσει σημαντικά την ίδια της την ταυτότητα.
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η πρόκληση του διαγωνισμού είναι η μετατροπή ενός μη ενεργού μείζονος αξίας αρχαίου μνημείου σε ενεργό σημείο αναφοράς της σύγχρονης ζωής της πόλης, το οποίο θα δημιουργήσει νέες ισορροπίες και συσχετισμούς.

Ταυτόχρονα, μέσω του επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού των ανοικτών δημόσιων χώρων που περιβάλλουν το Αρχαίο Θέατρο Α’, του σχεδιασμού εκείνων που ενδεχομένως να προκύψουν με τις απαλλοτριώσεις, καθώς και τη χωροθέτηση των βασικών λειτουργικών αναγκών του θεάτρου, ο διαγωνιζόμενος καλείται να επιτύχει την ανάδειξη ενός νέου ενεργού τοπόσημου πολιτισμού, ικανό όχι μόνο να φέρει διεθνή προβολή και αναγνωσιμότητα, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, η θέση του μνημείου στην καρδιά του κέντρου της πόλης σε συνδυασμό με τη μελλοντική λειτουργία του κάνει την περίπτωση μοναδική.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή του διαγωνισμού καταλαμβάνει περίπου 42 εκτάρια (420.000 τ.μ.) και χωρίζεται σε δύο περιοχές:
1) ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Είναι ο περιβάλλων χώρος σε άμεση γειτνίαση με το Αρχαίο Θέατρο.
2) ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Είναι ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος επιρροής του θεάτρου.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ο διαγωνισμός για τον «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α’ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» είναι ένας Ανοικτός Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, και αποτελεί μια πρώτη πρόσκληση ιδεών από επαγγελματίες όπως απαιτείται από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA). Όλοι οι κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και η επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών διαγωνισμών της UIA. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική. Το σύστημα μέτρησης είναι το μετρικό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε αρχιτέκτονες από όλες τις χώρες του κόσμου, που έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στη χώρα κατοικίας τους.

Λόγω της μεγάλης σημασίας της περιοχής του διαγωνισμού και το μέγεθός της, ο Διοργανωτής ενθαρρύνει τον σχηματισμό ομάδων που θα ενσωματώνουν εκτός της αρχιτεκτονικής και άλλες ειδικότητες όπως αρχιτεκτονική τοπίου, αστικό σχεδιασμό, πολεοδομία, αρχαιολογία, ιστορία, κοινωνιολογία κ.ά.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διεθνής Κριτής  |  Πρόεδρος της επιτροπής  |  Renato Rizzi, Ιταλία
Διεθνής Κριτής  |  Deniz Incedayi, Τουρκία
Διεθνής Κριτής  |  Rainer Mahlamäki, Φινλανδία
Έλληνας Κριτής  |  Aristidis Sapounakis, Ελλάδα
Διεθνής Κριτής  |  Εκπρόσωπος UIA  |  Christian Sumi, Ελβετία
Διεθνής αναπληρωματικός Κριτής  |  Εκπρόσωπος UIA  |  Jacek Lenart, Πολωνία

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ
Συνολικά το καθαρό ποσό των 63.000 ευρώ θα μοιραστεί στους νικητές που θα επιλεχτούν από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και θα είναι ως εξής:
1ο βραβείο 30.000 ευρώ.
2ο βραβείο 15.000 ευρώ.
3ο βραβείο 10.000 ευρώ.
4ο βραβείο 5.000 ευρώ.
5ο βραβείο 3.000 ευρώ.
Ο ΦΠΑ θα πληρωθεί επιπλέον στις ανωτέρω αμοιβές.
Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί έκθεση όλων των συμμετοχών και βραβευμένων έργων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη διαγωνισμού και εγγραφής: 20 Σεπτεμβρίου, 2021
Λήξη εγγραφής στην ιστοσελίδα: 19 Νοεμβρίου, 2021

Περίοδος ερωτήσεων: 24-30 Σεπτεμβρίου, 2021
Δημοσίευση απαντήσεων: 15 Οκτωβρίου, 2021

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών (ταχ/κή αποστολή) έως: 24 Φεβρουαρίου, 2022
Προθεσμία παραλαβής συμμετοχών με ταχυδρομείο ή courier: 14 Μαρτίου, 2022

Συνεδριάσεις Κριτικής Επιτροπής: 16-18 Μαρτίου, 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 22 Μαρτίου, 2022

Εγκαίνια έκθεσης: Θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η εγγραφή των διαγωνιζομένων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, 2021.

Ελληνικό κείμενο: Δήμος Λαρισαίων