Δ004.18 +2300 | ‘Ερευνα και εκπαίδευση στη περιοχή του όρους Χελμός


τίτλος εργασίας - +2300 | ‘Ερευνα και εκπαίδευση στη περιοχή του όρους Χελμός
 όνομα – Δοσοπούλου Αφροδίτη, Σταυράκη Παρασκευή
 χρονολογία- 2018                   
 μάθημα – Διπλωματική Εργασία
 επιβλέποντες – Στυλίδης Ιορδάνης, Φιλιππιτζής Δημήτρης
 σχολή/τμήμα – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στη παρούσα διπλωματική εργασία  διερευνήσαμε και σχεδιάσαμε, την κατασκευή ενός κέντρου έρευνας και εκπαίδευσης στην περιοχή Νεραϊδοράχη του όρους Χελμός, κοντά στην πόλη Καλάβρυτα, στην Πελοπόννησο. Εκεί, σήμερα, βρίσκεται ο σταθμός παρατήρησης που στεγάζει το μεγαλύτερο κατοπτρικό τηλεσκόπιο των Βαλκανίων «Αρίσταρχος». Επισκεφτήκαμε και διαμείναμε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ώστε να συλλέξουμε  οπτικό υλικό της γεωγραφίας της περιοχής αλλά και των επιστημονικών δραστηριοτήτων και αναγκών ενισχύοντας, ταυτόχρονα, την απόφασή μας να ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό του κέντρου. Το ενδεδειγμένο σενάριο ζωής που προβλήθηκε άμεσα στο κτιριολογικό πρόγραμμα έχει ως υπόβαθρό του την επιλογή της ενίσχυσης της επαφής των επιστημόνων ερευνητών αστροφυσικών, ακαδημαϊκών και ερασιτεχνών αστρονόμων, με, κυρίως, τους μαθητές-μαθήτριες, στις εκπαιδευτικές πειθαρχίες και τις τεχνικές αναγκαιότητες υποστήριξής τους τόσο σε σχέση με την αστρονομία, τις μεθόδους παρατηρήσεων και καταγραφών, όσο και την διαρκή εκπαιδευτική στρατηγική, τη διάχυση των ευρημάτων, των ιδεών και των σκέψεών τους σε νέους και νέες.
Η πρότασή μας περιγράφει αναλυτικά, σχεδιαστικά και θεωρητικά, ένα κτιριακό κέλυφος, βυθισμένο στο έδαφος, στεγασμένο με μεταλλική-ξύλινη πρισματοειδή στέγη που επιτρέπει την εγκατάσταση συρόμενων επιφανειών που καλύπτουν ανοίγματα και εσωτερικές αυλές, σημεία από όπου μπορεί να επιχειρηθεί ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καιρού η αστροπαρατήρηση και η ενατένιση του νυχτερινού ουρανού. Κρίσιμοι παράγοντες της επίλυσης που απασχόλησαν την σκέψη μας και εκφράστηκαν στην πρόταση είναι η συμπεριφορά του κτιρίου στις ακραίες συνθήκες καιρού, η εκπαιδευτική και ξενοδοχειακή δυνατότητά του, τόσο σε φοιτητές/τριες και μαθήτριες/ές όσο και σε ενθουσιώδεις πολίτες που ενδιαφέρονται για το επιστημονικό τεχνικό υπόβαθρο της σημαντικής λειτουργίας του, η πλήρης προστασία μηχανών και οχημάτων από τον καιρό, σε συνθήκη αυτόνομης λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Title - +2300 | Research and education in Mount Helmos
 Name – Dosopoulou Afroditi, Stavraki Paraskevi
 Date- 2018
 Course – Thesis Project
 Supervisors – Stylidis Iordanis, Philippitzis Dimitris
 School/Department – University of Thessaly, Department of Architecture

This diploma thesis deals with the proposal for the creation of a research, training and residence center in the Kalavryta region of the Peloponnese, and more specifically in Neraidorahi, the second highest peak of Mount Helmos, where today  the largest  telescope in the Balkans is placed , the telescope " Aristarchus".  The present installation of the telescope has been the occasion for creating a scenario aiming at the interaction between researchers, astrophysics, academics, amateur astronomers and children, focusing on astronomy. We propose the creation of a building-shell, placed underground in its largest part, with a main element of a prismoid roof with openings and semi-open spaces, spots for astrological observation and contemplation of the night sky. We aim to resident researchers who work annually on the Aristarchus Telescope, the external telescope visitors, the various astronomy clubs and schools, as well as children from all levels of education who visit the area and facilities during school excursions in order to learn about astronomy and observe the night sky. An important factor in the designing  of the building is the extreme weather conditions of the area, the difficult access and the intense slope of the soil. At the same time, we are working on a multidisciplinary planning approach, in collaboration with the researchers of the Athens Observatory and the National Center for Research in Natural Sciences "Demokritos", to study in depth both the needs of the users of the area and to collect climatic data from valid sources.