ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Οι ερευνητικές εργασίες φοιτητών αρχιτεκτονικών σχολών (δημοσίευση) φιλοξενούνται στο gradreview.gr. Μπορείτε να στέλνετε εδώ  (σε μορφή doc η περίληψη και σε μορφή pdf η εργασία έως 15ΜΒτις ερευνητικές σας εργασίες προς δημοσίευση. Η συντακτική επιτροπή επιλέγει τις εργασίες οι οποίες θα αναρτηθούν επιπλέον και στην ενότητα "Κύριο Θέμα". Ερευνητικές Εργασίες 2017
 Ερευνητικές Εργασίες 2016
 Ερευνητικές Εργασίες 2015


Read More...