Δ011.18 Θέατρο σε Καπναποθήκη της Καβάλας: ακουστική μελέτη

 τίτλος εργασίας: Θέατρο σε Καπναποθήκη της Καβάλας: ακουστική μελέτη
 όνομα: Βαζακίδου Ελένη
 χρονολογία: 2018
 μάθημα: Διπλωματική εργασία
 επιβλέποντες: Νικόλαος Μπάρκας, Νικόλαος Λιανός, Αικατερίνη Μπαλτζοπούλου 
 σχολή/τμήμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
βίντεο
link issuuΩς θέατρο ορίζεται η τέχνη που αναφέρεται στην απόδοση δράσης μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής, του χορού. Πρόκειται για την παραγωγή ζωντανών απεικονίσεων πραγματικών ή φανταστικών συμβάντων με σκοπό την ψυχαγωγία και την επιμόρφωση των θεατών. Μια θεατρική παράσταση μπορεί να κρύβει ένα όνειρο, αλλαγές ανθρώπων, αντιλήψεων και συνθηκών. Η μελέτη και κατ’ επέκταση η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου σε έναν τόπο προάγει τον πολιτισμό και την παιδεία και η λειτουργία του κρίνεται απαραίτητη ακόμη και στις δύσκολες οικονομικά περιόδους. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου, θεατρικού χώρου, για τη ψυχαγωγία των κάτοικων της Καβάλας. Υπάρχουν, μεν, ήδη δομές με τις οποίες εξυπηρετείται η πόλη, ωστόσο παρουσιάζουν σοβαρές σχεδιαστικές ατέλειες και ελλείψεις σε τεχνολογικά μέσα. Έπειτα από έρευνα, επιλέχθηκε η καπναποθήκη Χατζή Σακίρ Ιμπραήμ Πασά, η οποία δεσπόζει σε κεντρικό σημείο της πόλης στην διασταύρωση των οδών Φιλίππου και Δαγκλή. Χάρη στη θέση του, το κτίριο δελεάζει, οπτικά περιπατητές και διερχόμενους. Επομένως, μια νέα, πολιτιστική δραστηριότητα  θα μπορούσε με ιδανικό τρόπο να ανανεώσει τη συλλογική μνήμη, παρ’ όλους τους περιορισμούς και καταναγκασμούς που θέτει το ίδιο το ιστορικό κέλυφος. 

Μέσα από την εξέλιξη του θέματος επιχειρείται μια ιστορική και γεωγραφική θεώρηση της πόλης της Καβάλας, με αναφορές στο φυσικό της πλούτο και στη στρατηγική της θέση στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας. Καταγράφονται οι πολιτιστικές δομές και δράσεις της περιοχής, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα για ανάπτυξη νέων, πληρέστερων χώρων πολιτισμού. Η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του επιλεγμένου βιομηχανικού κτιρίου Χατζή Σακίρ Ιμπραήμ Πασά, που αποτελεί δίδυμη λιθόκτιστη καπναποθήκη. 
Οργανώθηκε ένα κτιριολογικό πρόγραμμα, που πρωτεύοντα στόχο έχει κάλυψη των διεθνών στάνταρ σχεδιασμού ενός σύγχρονου θεατρικού χώρου. Η πρόταση αποκατάστασης του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, η βασική ιδέα επαναχρησιμοποίησής του, ο ακουστικός σχεδιασμός, η επιλογή της διάταξης των καθισμάτων, η οπτική χάραξη, η χάραξη των ανακλαστήρων τοίχου και οροφή, η ακουστική διόρθωση και ο ειδικός εξοπλισμός της αίθουσας, παρουσιάζονται με αρχιτεκτονικά σχέδια  και τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Title: A theater in a Kavala's old industrial space: acoustic study
Name: Vazakidou Eleni
Course: Design Thesis
Supervisor: Nikolaos Barkas, Nikolaos Lianos, Aikaterini Baltzopoulou 
School Department: Democritus University of Thrace, Department of Architecture Engineering
2018

Theater is defined as the art of acting in front of an audience, using speech, music and dance. It's about representation of real or imaginary events in order to entertain, educate and trigger feelings to the spectators. A theatrical performance may express a dream, changes in people's character or changes of perceptions and situations. The design and the construction of such a place promotes culture, education and it is necessary even in the financially difficult periods.
The aim of this diploma study is to build an integrated modern theater for the Kavala residents entertainment. There are already places that are visited by Kavala's people, but there are serious deficiencies in design and technology. After a research has been conducted, the tobacco warehouse of Hatzi Sakir Ibrahim Pasa has been chosen, which is located in the city's center, where Philipou and Dagli streets are met. Thanks to its location, this building impresses the visitors and passengers. Therefore, a new cultural activity could ideally renew the collective memory, in spite of all of them constraints set by the history itself.
Through this project a historical and geographical view of the city of Kavala is attempted, by references to its natural wealth and its strategic location in the area of Eastern Macedonia. Cultural structures and actions of the region are recorded, as well as the need to develop new, more complete cultural places. The main focus of this diploma study is the presentation of the Hatzi Sakir Ibrahim Pasa building, which is a double stone built tobacco warehouse.
A building plan has been developed, which targets to a high standard modern theater,  with contemporary design techniques and respect for the old main characteristics. The restoration proposal of the outer shell of the building, the basic idea to reuse it, the acoustic design, the seats layout,  the carving of the wall and the ceiling reflectors, the acoustic correction and special equipment of the room are all presented with architectural drawings, and three-dimensional photorealistic representations.