Δ051.16 Μουσείο τεχνολογίας και επιστημών

Τίτλος: Μουσείο τεχνολογίας και επιστημών
Φοιτητής: Στέργιος  Κουτσανίτης 
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Τσιράκη
Σύμβουλοι : Παναγιώτης Βασιλάτος, Σταυρούλα Λυκογιάννη, Ιωάννης Τριπιδάκης 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Ημερομηνία : Οκτώβριος 2016


Η παρούσα διπλωματική εξετάζει  ένα μουσείο Τεχνολογίας  και  Επιστημών στο πολιτισμικό κέντρο της οδού Πειραιώς. Το μουσείο δραστηριοποιείται κυρίως στο πεδίο των θετικών επιστημών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων που συμβαίνουν στις μέρες  μας. Η ριζική σημασία της τεχνολογίας στην σύγχρονη κοινωνία δημιουργεί και την ανάγκη για ένα μουσείο που θα στεγάσει αυτή τη γνώση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλες τις ηλικίες να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Οραματίζομαι και σχεδιάσω ένα ανοιχτό μουσείο για όλους, καθ’ότι πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική είναι ένα κοινό αγαθό.


Αρχικά, μελέτησα την έννοια του μουσείου μέσα στο χρόνο και την ιστορία. Από ανέκαθεν το μουσείο λειτουργούσε ως ένας τόπος συνδιαλλαγής με το παρελθόν και ένας χώρος άμεσα εξαρτώμενος από τις εκάστοτε κοινονικοπολιτικές συνθήκες. Στη σύγχρονη εποχή , στα πλαίσια αυτής  της αναζήτησης συστάθηκε ο οργανισμός ICΟΜ που προσπάθησε να ορίσει έναν κώδικα δεοντολογίας του μουσείου (τι σημαίνει και πως λειτουργεί) . 


Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης δημιουργήθηκε και το ερευνητικό πρόγραμμα MUSEUMS CHANGE LIVES, που δημοσίευσε 10 αξιακές αρχές, οι οποίες είναι οι εξής:

‘’Οι 10 Αξιακές αρχές για μεγιστοποίηση της κοινωνικής συνεισφοράς των μουσείων τις οποίες προτείνει το κείμενο του ερευνητικού προγράμματος Museums Change Lives:
Κάθε μουσείο διαφέρει, αλλά όλα μπορούν να βρουν τρόπους να ενδυναμώσουν την κοινωνική  τους συνεισφορά.
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα συμμετοχής στον κόσμο των μουσείων και στη χαρά που προσφέρουν.
Οι επισκέπτες των μουσείων είναι δημιουργοί, όσο και καταναλωτές της γνώσης. Οι εμπειρίες και δεξιότητές τους μεταμορφώνουν τις εμπειρίες των υπόλοιπων επισκεπτών.
Η δυναμική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία των μουσείων συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία τους.
Τα μουσεία προωθούν την κριτική σκέψη και τον διάλογο. 
Τα καλά μουσεία προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες.
Τα μουσεία που παράγουν αποτελεσματικό έργο ασχολούνται με επίκαιρα θέματα.
Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί κεντρικό συστατικό στοιχείο της επιρροής των μουσείων στην κοινωνία.
Τα μουσεία δεν είναι ουδέτεροι χώροι.
Τα μουσεία συνεισφέρουν στον τοπικό πολιτισμό και στην ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας.’’


Επιλέγω να χωροθετήσω το μουσείο στην οδό Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου. Η οδός Πειραιώς είναι ένα από τους πιο σημαντικούς  άξονες της Αθήνας, με έντονες τις μνήμες μιας βιομηχανικής περιόδου. Σήμερα, η οδός λειτουργεί σαν ένας πολιτισμικός άξονας με σημαντικά κτίρια, όπως το Μουσείο Μπενάκη, το ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Το μουσείο Τεχνολογίας  και Επιστημών γειτνιάζει με δημόσια κτίρια πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά την ίδια στιγμή βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας και είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και το αμάξι.


Το μουσείο με την έντονη μορφή του έρχεται να στεγάσει μια σειρά εκθέσεων, τόσο περιοδικών όσο και μόνιμων. Προτείνεται επίσης μια ανοιχτή βιβλιοθήκη, ένα καφέ και ένα αμφιθέατρο καθώς και χώροι βοηθητικοί για την σωστή λειτουργικότητα του μουσείου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το εμφανές σκυρόδεμα και το βιομηχανικό δάπεδο, ενώ  στις όψεις  χρησιμοποιείται το τζάμι και μεταλικές περσίδες που ενισχύουν την βιοκλιματικότητα του κτιρίου.


Το μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών έρχεται σαν ένας άλλος «κευρανός» να αναστατώσει την πόλη της Αθήνας με τεχνολογικά events και σύγχρονα εργαστήρια που σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να προβληματίσουν τον επισκέπτη.