Δ052.16 Εννέα χιλιετίες μετά∙ ανάδειξη του νεολιθικού οικισμού Χοιροκοιτίας

Εννέα χιλιετίες μετά∙ ανάδειξη του νεολιθικού οικισμού Χοιροκοιτίας
Φοιτητής: Λούης Λοΐζου
Επιβλέποντες καθηγητές: Ιωάννης Κίζης, Νέλλη Μάρδα, Μίλτος Κατσαρός
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία παρουσίασης: Ιούλιος 2016


Ο νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της ανατολικής Μεσογείου χρήζει άμεσης ανάδειξής του. Με κύριο στόχο την βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη προτείνονται δυο διαδρομές-μονοπάτια περί και υπέρ του ανασκαφέντα χώρου, ένα κτίριο εισόδου (εισιτήρια – πωλητήριο - αναψυκτήριο) ένα απαραίτητο μουσείο (για τα ευρήματα καθώς και για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για  τη νεολιθική Κύπρο, τον αρχαιολογικό χώρο αυτόν καθ'εαυτόν,  το περιβάλλον της περιοχής και τη διαδικασία της ανασκαφής) και ένα στέγαστρο για προστασία των σημαντικότερων σημείων.


Προτείνεται, ουσιαστικά, μια κυκλική διαδρομή – ανάβαση στο λόφο με σημεία παρατήρησης και στάσης. Η πορεία – με αφετηρία και τέλος το κτίριο εισόδου - κατευθύνει τον επισκέπτη στα σημαντικότερα σημεία του αρχαιολογικού χώρου με ενδιάμεσες στάσεις το μουσείο και τους χώρους υπό του στεγάστρου. Ο αρχαιολογικός χώρος γίνεται, πλέον, περίοπτος και συνοδεύεται σε όλα τα σημεία με την απαραίτητη πληροφόρηση.