ΜΑ104.17 Πολυκατοικία Μιχαηλίδη

Ζαΐμη & Στουρνάρη
Αθήνα, 1933-1934
Αρχιτέκτονες: Πολύβιος Μιχαηλίδης (1907-1960), Θουκυδίδης Βαλεντής (1908-1982)


Η πολυκατοικία Μιχαηλίδη είναι έργο του καθηγητή Πολύβιου Μιχαηλίδη και του καθηγητή του ΕΜΠ Θουκυδίδη Βαλέντη. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ριζοσπαστικού μοντερνισμού που αναπτύχθηκε στην Αθήνα του μεσοπολέμου. Έχει λιτή γραμμή με απλές όψεις. Ωστόσο, η όψη επί της οδού Στουρνάρη διαφέρει από εκείνη της οδού Ζαΐμη. Η πρώτη παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία στις φόρμες σε σχέση με την δεύτερη. Η πρώτη συνδυάζει επιμήκεις εξώστες και εξωστόθυρες, ενώ η δεύτερη επικρατούν επιμήκεις συνεχείς ζώνες παραθύρων με μικρούς εξώστες στο δεξί όριο της πολυκατοικίας. Σε γενικές γραμμές έχει ορθογώνιο όγκο και ολοκληρώνεται στη στάθμη της εσοχής με pergola. Κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: τσιμεντοκονία αρτιφισιέλ, μεταλλικό πλέγμα, ξύλο στα κουφώματα με ρολά, μέταλλο στην εξώθυρα.