ΜΑ122.17 Σισίνη 21 & Ηριδανού 9

Αρχιτέκτονας: Ν. Μητσάκης
Έτος: -


Η κατοικία των οδών Σισίνης και Ηριδάνου χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη την περίοδο του 1930. Αποτελείται από το ισόγειο και άλλα δύο επίπεδα. Διαθέτει μια κεντρική συμμετρική εξώθυρα και ορθογωνικό έρκερ.