Δ008.15 Prinos Offshore Platform Complex Re-use. An Ocean Awareness Destination

Prinos Offshore Platform Complex Re-use
An Ocean Awareness Destination.
Φοιτήτρια: Αικατερίνη Μπούνια
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κ. Α. Λιάπη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ημερομηνία υποστήριξης: 02/2015


Οι ανενεργές υποδομές εξόρυξης πετρελαίου, σε διεθνές επίπεδο, δεν απομακρύνονται από τα θαλάσσια ύδατα λόγω του υψηλού κόστους παροπλισμού τους. Το έργο που παρουσιάζεται αφορά την αξιοποίηση ανενεργών θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου στην Μεσόγειο και συγκεκριμένα την επανάχρηση του συμπλέγματος "Πρίνος" στον Κόλπο της Καβάλας (πλατφόρμες Α-Β-D). Η εξόρυξη του κοιτάσματος του "Πρίνου" ξεκίνησε το 1981 και σύμφωνα με τελευταία στοιχεία το κοίτασμα θα εξαντληθεί στο άμεσο μέλλον. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η ανάπτυξη κοραλλιογενή υφάλου και η ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος γύρω από τον μεταλλικό σκελετό των εγκαταστάσεων, ο οποίος εκτείνεται σε βάθος τριάντα μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.


Με στόχο την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος αυτού, το σύμπλεγμα εξεδρών "Πρίνος" προτείνεται να μετατραπεί σε ένα Θαλάσσιο Καινοτόμο Περιβάλλον (Blue Innovative Environment). Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή εντάσσεται στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών και Ερευνητικών Κέντρων της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα νέο δίκτυο μεταφοράς το οποίο θα συνδέει τις εξέδρες με τις άμεσες αστικές περιοχές επεκτείνοντας τον αστικό ιστό πέρα από τον Κόλπο. Ως αποτέλεσμα, το σύμπλεγμα του Πρίνου, θα συμβάλλει στην πολιτισμική και οικονομική ενδυνάμωση των πόλεων της ακτογραμμής αλλά και της ευρύτερης περιοχής.Σύμφωνα με την πρόταση επανάχρησης διατηρείται ο δομικός σκελετός των υφιστάμενων εξεδρών. Μέρη που δεν είναι πλέον χρήσιμα, αφαιρούνται. Το τμήμα της κατασκευής που εντοπίζεται πάνω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέπεται σε ελεύθερη κάτοψη. Συνεπώς, προσφέρεται επαρκή ευελιξία και δυνατότητα πρόσθεσης ή αφαίρεσης "μονάδων δραστηριοτήτων", σύμφωνα με τις εκάστοτε τρέχουσες και εξελισσόμενες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένας δυναμικός και ευέλικτος χώρος που φιλοξενεί δραστηριότητες έρευνας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας οι οποίες θα απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό επισκεπτών της κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα "PRINOS-D" φιλοξενούνται οι πιο δημόσιες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τον κύριο χώρο υποδοχής, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προβολών και συνεδριάσεων, εστιατόριο-καφέ και άλλες εγκαταστάσεις. Η πλατφόρμα "PRINOS-A" φιλοξενεί το κέντρο καταδύσεων, ενώ η πλατφόρμα "PRINOS-B" φιλοξενεί ερευνητικά εργαστήρια και κοιτώνες ερευνητών. Το καίριο σημείο ενδιαφέροντος του "Πρίνου" όμως είναι το υποθαλάσσιο ενυδρείο (inside-out aquarium) της πλατφόρμας "PRINOS-D" το οποίο λειτουργεί ως σταθμός παρατήρησης του υφάλου και του οικοσυστήματος.

Το προτεινόμενο πλάνο επανάχρησης στοχεύει στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο για επανάχρηση θαλάσσιων εξεδρών ανά τον κόσμο.