ΜΑ143.17 1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς Γεώργιος Δροσίνης


Περιοχή: Χρήστου Λαδά 18
Γλύπτης/Αρχιτέκτονας: Γιώργος Ζογγολόπουλος
Χρονολογία Ανέγερσης: 1931

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος ήταν Έλληνας γλύπτης και αυτοδίδακτος αρχιτέκτονας ο οποίος το διάστημα 1930-1938 εργάστηκε στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, μελέτησε και έκτισε σχολικά συγκροτήματα και εκκλησίες.
Ένα από αυτά τα σχολεία είναι το 1ο Δημοτικό σχολείο της Κηφισιάς.


Ο τρόπος με  τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Ζογγολόπουλος την αρχιτεκτονική είναι άμεσα συσχετισμένος με αρχές της γλυπτικής. Η δομική του σκέψη και η αντίληψή του ότι “κενό και πλήρες είναι ένα” γίνονται ιδιαίτερα αισθητά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στην Κηφισιά και εντοπίζεται στην ύπαρξη των τριών αιθουσών και της στρογγυλής σκάλας.


Το σχολείο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και το 2012 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση μιας πτέρυγας αυτού. Το ιστορικό αυτό κτήριο συνοδεύει, πλέον, το όνομα του ποιητή Γεώργιου Δροσίνη καθιστώντας την επίσημη ονομασία του σχολείου σήμερα σε “1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς Γεώργιος Δροσίνης”.Region: Christou Lada 18
Sculptor/Architect: Giorgos Zongolopoulos
Date: 1931

Giorgos Zongolopoulos was a Greek sculptor and self-taught architect who has worked at the Department of Architecture at the Ministry of Education, studied and built school complexes and churches during 1930-1938. One of these schools is the 1st Primary School of Kifissia.

The sculptor’s way of understanding architecture is directly related to principles of sculpture. His structural thinking and perception that "empty and complete is one" are characteristic at the 1st Primary School in Kifissia and actually noticed in the existence of the three rooms and the round staircase.

The school is labeled as a preservative building and in 2012 the renovation of a wing was completed. This historic building is now accompanied by the name of the poet Georgios Drosinis, turning the official name of the school today into "1st Primary School of Kifissia Georgios Drosinis".