Δ906.17 Αγνή Κουβελά (2013)

Βλέπω τη δράση της διάκρισης διπλωματικών εργασιών ως καίριο πεδίο ανάδειξης σύγχρονων δημιουργικών σχεδιαστικών προτάσεων. Εξετάζοντας εργασίες που έχουν εκπονηθεί μέσα σε προκαθορισμένο πλαίσιο, αναζητούμε το θεματικό πλούτο, τον τρόπο προσέγγισης, την επινοητικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τη συνθετική συνέπεια και την ενότητα ύφους, την πρωτότυπη έκφραση.

Ενδιαφέρον έχουν και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή τη διαδικασία, όπως η αντιπαραβολή μιας διπλωματικής με το συγχρονικό πλαίσιο των διεθνών ή τοπικών τάσεων ή ακόμη το κυρίαρχο πνεύμα της Σχολής από όπου προέρχεται.

Ασφαλώς, με την εμπλοκή εξωτερικών αρχιτεκτόνων ως κριτών, εμπλουτίζεται η αρχιτεκτονική, καταδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία του καλού σχεδιασμού, ενώ ενθαρρύνεται ο νέος συνάδελφος να συνεχίσει... Η συνακόλουθη δημοσιότητα, λειτουργεί δυνητικά ως σημείο αναφοράς και για το ευρύτερο κοινό και παρακινεί προς μια ποιοτική αρχιτεκτονική και νεωτερικές αναζητήσεις.