Δ912.17 Τσαμπίκος Πετράς (2018)

Η διπλωματική εργασία για κάθε σπουδαστή της αρχιτεκτονικής αποτελεί πιθανόν την πιο ολοκληρωμένη εργασία που πρόκειται να συγκροτήσει κατά την περίοδο των σπουδών του, το τελικό αποτέλεσμα μιας πολυετούς ενασχόλησης και διερεύνησης γενικότερων και ειδικότερων ζητημάτων γύρω από την τέχνη και την επιστήμη της δημιουργίας ενός χώρου. Αν και η διπλωματική εργασία γίνεται αντιληπτή ως το τελικό στάδιο ή ο τελικός σκοπός των σπουδαστών για το πέρας των σπουδών, στην πραγματικότητα κάθε έργο που ολοκληρώνεται, όπως και μια διπλωματική εργασία, θα υποστήριζα ότι ανήκει τελικά σε ένα ενδιάμεσο χωρόχρονο, ένα κατώφλι ανάμεσα σε ένα δημιουργικό παρελθόν και ένα δημιουργικό μέλλον. 

Η διάκριση μιας διπλωματικής εργασίας, σε μια διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί σίγουρα μια επιθυμητή συνθήκη που προάγει τον συναγωνισμό, την αριστεία, την προβολή. Παρακολούθησα όλες τις διπλωματικές εργασίες με προσοχή και διέκρινα σε όλες προσπάθεια, δημιουργική ένταση, αγάπη για το αντικείμενο. Σε κάποιες από αυτές διέκρινα ένα σαφές και αναγκαίο ερευνητικό ερώτημα, σε άλλες μια πρωτότυπη επίλυση, σε άλλες μια εκφραστική δύναμη στην παρουσίαση. Συγχαίρω όλους του συμμετέχοντες για την εξαιρετική τους προσπάθεια και το ηλεκτρονικό περιοδικό GRAD Review για την πρωτοβουλία.

Καλώ όλους τους συμμετέχοντες που έχουν διακριθεί να μην επαναπαυθούν, αλλά κατανοώντας ότι βρίσκονται σε ένα κατώφλι λίγο πριν περάσουν στο μελλοντικό τους έργο, να αντλήσουν δύναμη από αυτή τη διάκριση για πρόσθετη διερεύνηση και εξέλιξη. Καλώ επίσης και όλους αυτούς που δεν διακρίθηκαν να μην απογοητευτούν, αλλά αντίθετα να πεισμώσουν με στόχο να εξελιχθούν, γιατί οι ιδέες τους δεν χάνονται και μπορεί να καρποφορήσουν σε κάποια άλλα μελλοντικά έργα ή να αξιολογηθούν ως καταλληλότερες από την οπτική μιας άλλης κριτικής επιτροπής. Συναισθάνομαι θα έλεγα περισσότερο τους τελευταίους, γιατί προσωπικά έμαθα πολύ περισσότερα από τους πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στους οποίους δεν διακρίθηκα στο παρελθόν και σήμερα με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι ήταν εκείνοι στους οποίους οφείλω την εξέλιξή μου. Μπορεί να χάθηκε μια μάχη αλλά ο πόλεμος για την ποιότητα είναι διαρκής και εκτενής. Θεωρώ άλλωστε, ότι η επιτυχία δεν είναι ζήτημα επίδοσης, αλλά ζήτημα αντοχής.

Εύχομαι οι νέες γενιές αρχιτεκτόνων να εργασθούν προς μια καλύτερη ζωή στις πόλεις μας.