Δ058.21 | Αστερισμός Αστικών Φαινομένων: Δίκτυο Πολιτιστικών Κέντρων στη Σητεία


Διπλωματική: Αστερισμός Αστικών Φαινομένων: Δίκτυο Πολιτιστικών Κέντρων στη Σητεία 
Φοιτήτριες: Πιπίνη Χρυσάνθη, Ζωγραφίνη Ελένη
Επιβλέποντες: Καφρίτσα Μαρία, Αγγελής Γιώργος 
Σχολή: ΕΜΠ, 2021
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών κέντρων στη Σητεία, μικρής κλίμακας παράκτια πόλη της βορειοανατολικής Κρήτης. Στόχος της παρέμβασης είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού υποβάθρου της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τρεις βασικές πτυχές του, το αρχαιολογικό έργο που εξελίσσεται με πυρήνα την μινωική εποχή, την παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική και την τοπική λογοτεχνία. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός του δημόσιου χώρου της πόλης σε ενεργό χώρο ζωής. Για την υλοποίηση των παραπάνω προθέσεων χωροθετούμε και σχεδιάζουμε τρία δημόσια κτίρια-κέντρα, τον περιβάλλοντα ελεύθερο χώρο τους καθώς και το δίκτυο που τα ενοποιεί. Το πρώτο είναι το αρχαιολογικό συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει διευρυμένο αρχαιολογικό μουσείο (ενσωματώνοντας το υφιστάμενο κτίριο μουσείου) και ερευνητικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το ωδείο το οποίο τοποθετείται στην πλατεία της πόλης και συνδυάζεται με την προσθήκη ενός αμφιθεάτρου. Το τρίτο είναι η μικρή βιβλιοθήκη στον παλαιότερο πυρήνα της πόλης. Αναφορικά με τους δημόσιους χώρους, σχεδιάζεται ο πεζόδρομος και οι πλατείες του αρχαιολογικού μουσείου, επανασχεδιάζεται η κεντρική πλατεία της πόλης και το παράκτιο μέτωπο και γίνεται  προσθήκη χώρων πρασίνου και ελαφριών κατασκευών. Αναλυτικότερα, σε σχέση με την τοποθέτησή των κτιρίων, επιλέγεται ο συσχετισμός τους με το παράκτιο μέτωπο, το οποίο αναδεικνύεται ως πρωταρχικό σκηνικό όπου εκτυλίσσονται τα δημόσια δρώμενα. Αναφορικά με την εξέλιξη της πόλης, η σχέση με το παράκτιο μέτωπο ήταν και παραμένει σημαντική, καθώς η πρωτογενής μορφή της πόλης ήταν ένα ‘άνοιγμα’ από το λόφο προς τη θάλασσα. Παρότι στις μετέπειτα εξελίξεις της, η πόλη στράφηκε προς την ενδοχώρα, το κέντρο βάρους της δεν μετατοπίστηκε από το παράκτιο μέτωπο, το οποίο ανέκαθεν συσπείρωνε την κοινωνική ζωή. Τέλος, το ενοποιητικό δίκτυο διευρύνεται εκτός των ορίων της πόλης για να τη συνδέσει με τους πλησιέστερους αρχαιολογικούς χώρους- τόπους μνήμης.


__________________________________________________________________________


Diploma Thesis: Constellation of Urban Phenomena: Network of Cultural Centers in Sitia
Students: Pipini Chrysanthi, Zografini Eleni
Supervisors: Kafritsa Maria, Aggelis Giorgos
University: NTUA, 2021


Our diploma project is about creating a network of cultural centers in Sitia, a small scaled coastal town in northeast Crete. The intervention aims to highlight the unique cultural background of the area. In further detail, we are dealing with its three main sections, concerning the evolving archeological body of work which centers around the minoan era, the traditional and contemporary music and the local literature. An equally important goal is a new reading on the urban space as an active vessel of life. To realize the aforementioned intentions, we plan and design three public centers, their surrounding urban environment as well as their connecting network. The first of them is the archeological complex, including an extended museum (which incorporates the existing museum) and a research center. The second is the conservatory, placed in the central square with the addition of an auditorium. The third is a small library in the oldest part of the city. In concern of the public spaces, we design the pedestrian road and the squares of the archeological complex, redesign the central square and the coastal front and add public green spaces and light constructions. Lastly, the unifying network extends beyond the borders of the city connecting with the closest archeological sites- locus of memory.