228.10 Διαμορφώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Άραχθο

Διαμορφώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Άραχθο
Η διπλωματική εργασία αφορά στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις όχθες του ποταμού Άραχθου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
Φοιτητής: Σπυρίδων Μουστάκας
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κατερίνα Λιάπη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Ημερομηνία υποστήριξης: Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Ημ.πρώτης δημοσίευσης στο gra:2011-04-03

Η διπλωματική εργασία αφορά στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις όχθες του ποταμού Άραχθου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών. Η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας Τζουμέρκων, στο νομό Άρτας.

Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν η έλλειψη υποδομών στην Ελλάδα για δραστηριότητες στη φύση (ορειβασία, ποδηλασία βουνού, πεζοπορία) και κυρίως για αθλήματα που έχουν σχέση με τον ποταμό (κανό καγιάκ, ράφτινγκ κ.α.).

Η ποικιλομορφία του εδάφους που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον (έντονες υψομετρικές διαφορές, επίπεδες εκτάσεις, πυκνή βλάστηση) και επιπλέον ενδείκνυται για τις κτηριολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων. Η κοίτη του ποταμού λόγω της μορφολογίας που έχει, παρουσιάζει και αυτή ενδιαφέρον, καθώς αλλάζει ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Ανάλυση περιοχής
Χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν μια στρατιωτική γέφυρα, η οποία αποτελεί τμήμα της οδικής αρτηρίας της περιοχής, καθώς και η πέτρινη γέφυρα της Πλάκας με άνοιγμα τόξου 40 μέτρα και ύψους 20 μέτρων, που έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια.

Χαράξεις / Ανάλυση σχεδιασμού
Η δυναμική του υγρού στοιχείου καθορίζει ουσιαστικά και συμβολικά τις χαράξεις και τις βασικές πορείες στο χώρο. Στοιχείο της σύνθεσης μου είναι η χρήση τεθλασμένων γραμμών. Η χρήση ραμπών στο χώρο σε συνδυασμό με τη δημιουργία ημι-υπόσκαφου κτηρίου αθλητικών δραστηριοτήτων, δημιουργεί στον επισκέπτη την αίσθηση της συνεχούς κίνησης και της βύθισης στο νερό. Η σκέψη να δοθεί αυτή η αίσθηση υποκινήθηκε τόσο από την δυναμική παρουσία του ποταμού στο χώρο όσο και από τη "φύση" των ενασχολήσεων που φιλοξενούνται στη περιοχή.

Πρόταση / Επιλογή θέσεων
Η επιλογή των θέσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων έγινε κυρίως βάσει της μορφολογίας του εδάφους αλλά και του προσανατολισμού.

Η περιοχή που επιλέχθηκε να τοποθετηθεί το βασικό κτήριο των εγκαταστάσεων δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές, πράγμα που καθιστά εύκολη την πρόσβαση στον ποταμό. Στον ίδιο χώρο δημιουργήθηκε κ ένα πάρκο δραστηριοτήτων στο οποίο γίνεται κατά κύριο λόγο εκμάθηση αθλημάτων (αναρρίχηση) με την βοήθεια τεχνητών στοιχείων (αναρριχητικοί τοίχοι, πλέγμα σχοινιών κλπ).

Η περιοχή με τις έντονες κλήσεις, απέναντι από την όχθη του κτηρίου των αθλητικών δραστηριοτήτων, παρουσιάζει πυκνή βλάστηση. Σε αυτήν την περιοχή  τοποθετήθηκαν οχτώ μικρές αυτόνομες κατοικίες δύο επιπέδων, καθώς κ χώρος εστίασης ο οποίος προορίζεται για επισκέπτες σύντομης ή μακράς παραμονής στην περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε έτσι ώστε να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός προσανατολισμός των κατοικιών προς στο Νότο.
Τέλος, δυναμικό στοιχείο της παρέμβασης μου στο τοπίο είναι η πεζογέφυρα καλωδιωτής κατασκευής, που ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού. Τα στοιχεία από τα οποία αναρτάται η γέφυρα τοποθετήθηκαν στις παρυφές των δέντρων στην περιοχή με την πυκνή βλάστηση, έτσι ώστε το μέγεθος τους να εντάσσεται και αυτό όσο το δυνατόν ομαλότερα στην περιοχή.Στόχος
Η πρόταση για την ανάπλαση των όχθεων του Άραχθου, έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής κυρίως όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες στη φύση. Τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι το γυαλί, το μέταλλο, το beton και στο μεγαλύτερο ποσοστό της συνθέσεως το ξύλο. Ο συνολικός σχεδιασμός των διαμορφώσεων και των εγκαταστάσεων, έγινε λαμβάνοντας υπ' όψιν το φυσικό τοπίο, με προσπάθεια στο να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια η παρέμβαση μου σε αυτό.