ΕΡ001.17 C_29 / 'Optimist' Optical Shop

Ελληνική συμμετοχή για το EUmiesaward 2017


Έργο του 314 Architecture Studio
Το κατάστημα οπτικών 'Optimist' συνολικής επιφάνειας 90μ2  βρίσκεται στο ισόγειο ενός διατηρητέου κτιρίου του μεσοπολέμου στο κέντρο της Χαλκίδας. Ο χώρος είναι διαμπερής  και εκτονώνεται εμπρός στην κεντρική αγορά και πίσω στην αυλή / αίθριο που διαμορφώνεται στον πυρήνα του κτιρίου. Το κτίριο είναι σύμικτης κατασκευής με το ισόγειο να είναι κατασκευασμένο απο φέρουσα λιθοδομή και τους δυο ορόφους απο φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και πλήρωση πλινθοδομής. Ο βασικόςάξονας σχεδιασμού ήταν η δημιουργία μια διαβάθμισης / Gradient, της υφής, της στιλπνότητας τον υλικών και του τρόπου που αυτά αντανακλούν η απορροφούν το φώς. Η διαβάθμιση αυτη συνεχίζεται και στον επιλογή των υλικών ως προς τον τροπο με τον οποίο αυτά τείνουν να "υπάρχουν" η να σβήνουν απο τον χώρο. Κάποια χρηστικά αντικείμενα μετασχηματίζονται σε πρισματικά γλυπτά. Στην πίσω αυλή ο χώρος εγγραφεται μέσο ενός νοητού κύβου. Η κάτοψη δεν επέτρεπε οπτική επαφή της άυλης και του καταστήματος. Έτσι στον ενδιάμεσο τους χώρο διαμορφώθηκε τοίχος υπο γωνία 45 μοιρών επικαλυμένος με καθρέπτη ώστε μέσο της αντανακλάσης να δημιουργείτε οπτική συνέχεια των δυο χωρών.