Δ038.18 Δημόσιο Ανοιχτό Σχολείο 2.0 | Βιώσιμη αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στον Πειραιά

Διπλωματική Εργασία: Δημόσιο Ανοιχτό Σχολείο 2.0 | Βιώσιμη αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στον Πειραιά
Φοιτήτρια: Δανάη Πέτρου
Επιβλέποντες Καθηγητές: Δεμίρη Κ., Λάββα Ρ.
Σύμβουλοι: Θεοδώρα Π., Καραδήμας Κ., Τσακανικα Ε.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου | ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της διπλωματικής είναι η επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου σχολείου στη χώρα μας σήμερα. Μελετάται ένα υφιστάμενο σχολείο και επανασχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί ως:
1. ανοιχτό στην κοινωνία
2. αειφόρο
ώστε να γίνει η νέα έκδοση του ελληνικού δημόσιου σχολείου, η έκδοση 2.0.

Στη διπλωματική αυτή προσπάθησα να επαναδιαπραγματευτώ το δημόσιο σχολείο στη χώρα μας σήμερα. Επεμβαίνοντας σε ένα υφιστάμενο σχολείο, να το επανασχεδιάσω ώστε να λειτουργεί ως ένα σχολείο 1. ανοιχτό την κοινωνία και 2.αειφόρο.Που να είναι η νέα εκδοχή του δημόσιου σχολείου, η εκδοχή 2.0

Ο προβληματισμός αυτός έχει ήδη ξεκινήσει από το επίπεδο της διάλεξης, την οποία έκανα το προηγούμενο έτος με την κ. Μπουγιατιώτη. Θέμα της ήταν το αειφόρο σχολείο και πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση τρόπων βιώσιμης αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ -> ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ
2014: 13 νεα κτίρια εκπαίδευσης / 13.272 υφιστάμενα (ΕΛΣΤΑΤ)
2008: σχεδόν καλυφθεί οι ανάγκες για εύρεση σχολικής στέγης σε όλη τη χώρα (ΟΣΚ)
σχεδιασμός υφιστάμενων σχολείων => δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές – κοινωνικές ανάγκες
ΑΡΑ => λύση η ενασχοληση με τα υφιστάμενα

Δύο σύγχρονες τάσεις στη λειτουργία των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το Ανοιχτό σχολείο προς την κοινότητα και το Αειφόρο σχολείο, οι οποίες μελετήθηκαν εκτενώς με σκοπό να εντάχθουν στον κορμό του νέου κτιριολογικού.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Α. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το οικόπεδο βρίσκεται στον Πειραιά, στην περιοχή της Καστέλλας. Τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του δήμου τα οποία καθιστούν το “άνοιγμα” του εν λόγου σχολικού συγκροτήματος στην κοινωνία συγκεντρώνονται σε επόμενους χάρτες.
 - Καστέλλα: περιοχή γενικής κατοικίας με χαρακτήρα γειτονιάς, έλλειψη σε εκπαιδευτικές - καλλιτεχνικές - πολιτιστικές δραστηριότητες
- Παραλία Βοτσαλάκια: αθλητικές υποδομές
- Πλατεία Αλεξάνδρας: δημοφιλής (νεολαία, οικογένειες, λειτουργεί ως υπερτοπικός πόλος έλξης
- Εμπορικό Κέντρο του Πειραιά: σε απόσταση 10 λεπτών περπατήματο, συγκεντρώνει μικτές χρήσεις, δίκτυο πεζοδρόμων, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες
- Παραλιακός πεζόδρομος: γραμμικός πόλος έλξης, σημεία συγκέντρωσης τα οποία συνιστούν δίκτυο. Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος με την Πλατεία Λλεξάνδρας ανήκουν στο δίκτυο αυτό.


Β. ΚΑΣΤΕΛΛΑ
Η περιοχή της Καστέλλας παρουσιάζει έντονες υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στο παραλιακό μέτωπο και το λόφο του Προφήτη Ηλία. Πλησιέστερα στο λόφο απαντάται χαμηλότερη δόμηση, μικρότερες πυκνότητες, η κατοικία και το ιδιωτικό. Αντίθετα, προς το παραλιακό μέτωπο κυριαρχεί υψηλότερη δόμηση, μεγαλύτερες πυκνότητες, δημόσιος χαρακτήρας και ο συνδυασμός της κατοικίας με μικτές χρήσεις.


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To 1994 ανεγείρεται το σχολικό κτίριο του 28ου Δημοτικού σχολείου Πειραιά. Λίγο αργότερα διαπιστώνεται η ανάγκη για νηπιαγωγείο στην ίδια γειτονιά, οπότε και μέρος της υλής του δημοτικού δεσμεύεται για την κατασκευή του 43ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Στο μπροστινό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης τοποθετημένη πάνω σε μία βραχώδη έκταση. Δίπλα της μία εγκαταλελειμένη βραχώδης έκταση που αποκόπτει το οικόπεδο του σχολείου από το παραλιακό μέτωπο.

Το υφιστάμενο σχολικό κτίριο του δημοτικού χαρακτηρίζεται από:
- Τάξεις εκατέρωθεν διαδρόμου (x3 στάθμες)
- Κλιμακοστάσια 2 και ανελκυστήρας 1
- Όψεις με πολύπλοκους χειρισμούς
- Κουφώματα διαφόρων μεγεθών, μεταλλικά, απώλειες ενέργειας
- ΝΑ οψη κλειστή -> αποκόπτει άμεσα ηλιακά κέρδη χειμώνα
- Τάξεις ΝΔ ή ΒΑ -> θάμβωση ή έλλειψη φυσικού φωτός
- Τάξεις μη διαμπερείς -> όχι αποτελεσματικός φυσικός αερισμός
- Δώμα μη ενεργό

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1. Διαμόρφωση ενός πυρήνα που να συσπειρώνει τη σχολική και τοπική κοινότητα
2. Η αυλή μετατρέπεται από τον υπολοιπόμενο χώρο περιμετρικά των κτιρίων στο κέντρο τηε σχολικής ζωής
3. Διαμόρφωση κλιμακούμενων συνόλων και σύνθετων αλληλεπιδράσεων
4. Παροχή ποικιλία εκπαιδευτικών διατάξεων και μεθόδων καθώς και δυνατότητα ευελιξίας μεταξύ τους
5. Οι διάδρομοι ανοίγουν, οι κινήσεις εμπολυτίζονται με ερεθίσματα και ενεργοποιούν τις περιμετρικές δραστηριότητες
6. Το σχολείο λειτουργεί ως σημείο συγκέντρωσης για την κοινωνία - Ανοιχτό Σχολείο
7. Επανατοθέτηση του νηπιαγωγείου
8. Αειφορία, μικρό οικολογικό αποτύπωμα και περιβαλλοντική εκπαίδευση των χρηστών του κτιρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Η συνθετική διαδικασία βασίστηκε σε 4 επιλογές:
- Σύνδεση με την πόλη
- Επέκταση της αυλής
- Διατήρηση του υφιστάμενου κτιρίου
- Προσθήκη σύγχρονων τάξεων


ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
0. Υφιστάμενη κατάσταση
    Το νηπιαγωγείο στην αυλής του δημοτικού
    κάγκελα κυριαρχούν
    σχολικό συγκρότημα αποκομμένο από το παραλιακό μέτωπο και την πλατεία
1. Απομάκρυνση νηπιαγωγείου
    Ισοπέδωση βραχώδους έκτασης που απέκοπτε το σχολικό συγκρότημα από το παραλιακό μέτωπο
    Κτίριο νηπιαγωγείου απομακρύνεται
    βραχώδης έκταση ισοπεδώνεται
    βραχώδες όριο ανάμεσα σε εκκλησία και αυλή => ‘φυσικο’ όριο
    κάγκελα απομακρύνονται
2. Μεταφορά τάξεων σε νέο κτίριο
    Αίθ. διδασκαλίας, νέα κτιριακή μονάδα (ΒΔ τμημα οικοπεδου)
    ανάμεσα στους όγκους του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και της εκκλησίας => μέτωπο βορρά + προστατευμένη ενιαία νότια αυλή
    Λόγος μετακινησης: Διαχωρισμός χώρων μόνο μαθητων – όλων
    ΝΑ-ΒΔ προσανατολισμό ανάλογα με είδος δραστηριοτήτων
    ελεύθερο ισόγειο (πυλωτή), στεγασμένος χώρος παιχνιδιού και στάσης => απαραίτητος σε        ελληνικό κλίμα
    3 στάθμες τάξεων
    Τελευταία στάθμη, συνεπίπεδα με το δώμα, να το ενεργοποιήσει.
3. Δύο ράμπες αντίθετων κατευθύνσεων (επέκταση αυλής - σύνδεση με παραλιακό μέτωπο)
    2 ράμπες με αντιθετες κατευθύσεις
    1η => επεκταση “δημοσιου χωρου” σχολειου
    2η=> συνδεση με δημοσιο χώρο πόλης
    χάραξη ράμπας συνεχιζεται με 2 παραλληλες σειρες δεντρων
    δέντρα στην αυλή => χωρος πολλαπλων δρασεων
    δέντρα στην πλατεία => πορεια προς θάλασσα
    φυτεμένες βατές ράμπες => δροσερο μικροκλίμα στην αυλή
4. Νηπιαγωγείο σε νέα θέση με προστατευμένη αυλή
    Νηπιαγωγείο κάτω από 1η ράμπα
    Δημιουργία αιθρίου για προστατευμένη αυλή
5. Σύνδεση με πόλη - Άνοιγμα του οικοδομικού τετραγώνου
    Πίσω τμήματα της αυλής δίνονται στηνπόλη
    Μπλέσσα => υπαιθριος χώρος αναμονής γονιών
    Σαναταρόζα => πράσινο και στάθμευση ποδηλάτων
    Βολονάκη => πεζοδόμηση + είσοδοι στα δυο σχολεία + συνδεση σχολείων
    Παραλιακός δρόμος στενεύει => μειωση ταχυτήτων
    Διάβαση πεζών
    Σκάλα Ράμπα - Σανταρόζα => δημόσιο πράσινο πέρασμα


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑΣ
0. Υφιστάμενο σχολικό κτίριο δημοτικού
1. Κοινόχρηστοι χώροι υφιστάμενου: αίθουσα πολλαπλών και διάδρομοι
2. Άνοιγμα-Επέκταση κοινόχρηστων χώρων για τη διαμόρφωση του πυρήνα του ανοιχτού σχολείου
3. Διάκριση ευέλικτων χώρω ανοιχτού σχολείου και ζώνης εργαστηρίων
4. Ζώνες όψης που συνδέουν με την αυλή και τα διπλανά κτίρια
5. Σύστημα σκίασης
6. Στατική ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλικά στοιχεία


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΩΡΑΡΙΟ 08-13:00 για τα παιδια
ΩΡΑΡΙΟ 13:00 – 21:00 + ΣΚ για το ανοιχτο σχολειο

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
3 είσοδοι -> σηματοδότηση με οριζόντια στοιχεία
Μπλέσσα -> ίδια θέση με την υφιστάμενη
Βολανάκη -> αντιδιαμετρική
Οριζόντιο στέγαστρο => ένωση εισόδων + ομαλή μετάβαση μέσα-έξω
Ράμπα – οριζόντιο στοιχείο (επέκταση του εσωτερικού διαδρόμου) – γραμματεία ανοιχτού – δημόσιος χαρακτήρας γιατί συνδέει με παραλιακό μέτωπο
Σκάλα προς Σανταρόζα => δημόσιο πράσινο πέρασμα
Νηπιαγωγείο => νότια πλευρά – προστατευμένη με δέντρα αυλή

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Κατακόρυφες διατηρούνται => κλιμακοστάσια – ανελκυστήρας
Κατακόρυφες καινούριες => νέος ανελκυστήρας – εξωτ. σκάλα για δώμα – εξωτ. σκάλα έκτακτης ανάγκης
Οριζόντιες διατηρούνται =>διάδρομος που είναι ανοιχτός
Οριζόντιες καινούριες => εγκάρσια σε αυτή – διαπερνάει τάξεις όλες – συνδέει με υφιστάμενο

ΑΥΛΕΣ
Υπαίθριος χώρος πολλαπλών χρήσεων που ορίζεται από τα δέντρα
Πυλωτή (παιχνίδια + στάση)
Δώμα – ενεργοποίηση – ταρατσόκηπος
Φυτεμένη ράμπα νηπιαγωγείου

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Υπαίθριοι => υπαίθριος χώρος πολλαπλών χρήσεων ανάμεσα στα δέντρα – ράμπα λειτουργεί αμφιθεατρικά (αγώνες, επιδείξεις, ταινία, θεατρική παρασταση κα)
Ημιυπαίθριος ή κλειστός καθημερινός => Κεντρικός χώρος τριώροφου ύψους (ανακοινώσεις)
Κλειστός επίσημος =>Αμφιθέατρο (χειμερινές εκδηλώσεις)

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
Τμήμα – τάξη (συνομίληκοι)
Όροφος (γειτονιά)
Σχολείο
Τοπική κοινότητα πόλη (ανοιχτό σχολείο – όλες ηλικίες)
ΕΤΣΙ => ασφάλεια και οικειότητα στα μικρότερα σύνολα της τάξης και της ομάδας τάξεων
δράσει με αυτοπεποίθηση στα μεγαλύτερα σύνολα του σχολείου και της τοπικής κοινότητας

ΕΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στόχος η ποικιλία + ευελιξία _συγχρονες εκπαιδευτ. αναγκες
Διαλέξεις
Δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης – ορόφου
Δραστηριότητες σε επίπεδο δημοτικού – ανοιχτού
Τεχνολογία
Εργαστήρια (καλλιτεχνικά, μουσικά, πειραμάτων)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προκειμένου να επεξηγηθούν περαιτέρω οι διδακτικές δυνατότηες του κάθε χώρου και η συμβολή τους σε μια πολυδιάστατη εκπαίδευση έγιναν τα παρακάτω διαγράμματα στα οποία απεικονίζεται ενδεικτικά και ο εξοπλισμός του κάθε χώρου.

ΤΡΙΩΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Υποβαθμισμένη πλατφόρμα – πολλαπλές χρήσεις

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
2 (μικρή + μεγάλη)
ορθογώνια θρανία – καρέκλες – κινητά πανέλα => ποικιλία διατάξεων ανάλογα μα δραστηριότητα και αριθμό ατόμων
πλαίσια ανοιχτού σχολείου ή δημοτικού

ΓΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Υπολογιστές + Tablet
Όχι αίθουσα υπολογιστών => κλειστή δομή που αποθαρρύνει καθημερινή τριβή
Στόχος => υγιή σχέση με τεχνολογία – χρήση για πρόσβαση σε γνώση (πέρα από ψυχαγωγία) – καθημερινο κίνητρο για μάθηση στα παιδιά που αγαπούν τεχνολογία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΤΟΙΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Κλειστή πλευρά του διαδρόμου
2η και 3η στάθμη
Εξάσκηση μουσικών οργάνων – μεγάλη αίθουσα μουσικής – καλλιτεχνικό εργαστήρι – πειράματα
Όριο ζώνης => τοίχος βιβλιοθήκη => βιβλία – εκπαιδευτικά παιχνίδια – μικροί αποθηκευτικοί χώροι – έργα παιδιών – εσωτερικά παράθυρα προς εργαστήρια – είσοδοι εργαστηρίων
Οφέλη => ενθάρρυνση εξερεύνησης – ενθάρρυνση διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας-μάθησης
Όχι κλειστή βιβλιοθήκη-αναγνωστηριο => δομή που αντιστοιχεί σε ενήλικες - δυσκολεύει τα παιδιά

ΤΑΞΕΙΣ
2 τάξεις – 4 τμήματα ΑΝΑ όροφο
βοηθητικός χώρος (τουαλέτες – νιπτήρες)
Αιθουσα => 2 υποχώρους
ΒΔ => εν δυνάμει κλειστός χώρος – σταθερό φυσικό διάχυτο φως – διατάξεις διάλεξης
ΝΑ => διατάξεις ομαδικών – δημιουργικών δραστηριοτήτων
Δάσκαλος => επιλέγει χώρο που φιλοξενεί βέλτιστα το μάθημά
Παιδιά =>συμβάλλουν στη διαμόρφωση χώρου - μεταλλασσόμενο περιβάλλον μάθησης που ενεργοποιεί παιδιά
Όριο γυαλί κλειστό => απομόνωση για ησυχία με οπτική επαφή -> ερεθίσματα, αίσθηση υπευθυνότητας
Όριο γυαλί κινούμενο => ενοποίηση

ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Υπαίθριος χώρος ικανός για μεγάλο φάσμα δράσεων => Γυμναστική =>κινητές μπασκέτες, κινητά δίχτυα βόλευ, τένις κτλ, κινητά τερματα ποδοσφαίρου
Κινητές αθλητικές εγκαταστάσεις – σταθερές υποδομές για καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Γυμναστική κλειστό => ισόγειο – στρώματα – επιτραπέζια αντισφαίριση – υποβαθμισμένη πλατφόρμα
Πυλωτή στάση στεγασμένη
Πυλωτή παιχνίδια => αξιοποίηση και ανάδειξη ακαμψιών σχήματος V => κούνιες, τροχούς, δίχτυα σκαρφαλώματος, σχοινιά με κόμπους, κρίκους και μπάρες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
κριτήρια του LEED V.4 για τα σχολικά κτίρια =>Τοποθεσία και Μεταφορά, Βιώσιμο Σύστημα, Διαχείριση Νερού, Ενέργεια και Ατμόσφαιρα, Υλικά και Πόροι και Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Προώθηση τοπικού – υπεροτοπικού δυναμικού
Στόχος -> Ενθάρρυνση οικολογικών τρόπων μετακίνησης
Ασφαλής σύνδεση με πλατεία Αλεξάνδρας =>; διάβαση – στενεύει δρόμος – μεταφορά στάσης κοντά
Εξοπλισμός στάθμευση ποδηλάτων
Βολανάκη πεζοδρομείται -> ομαλή μετάβαση από σχολείο σε πόλη – σύνδεση με ειδικό δημοτικό
Αυτοκίνητα στάθμευση σε κοντινό ελεύθερο χώρο πλ. Αλεξάνδρας και παραλίας
Πολλαπλές είσοδοι => εύκολη πρόσβαση – ανοχτός χαρακτήρας

ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2 φυτεμένες ράμπες => δροσίζουν νότιους ανέμους
σχολικός ταρατσόκηπος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
αβαθής δεξαμενή => συλλογή και επανάχρηση
ΒΔ όριο αυλής => λωρίδα φύτευσης για τη φυτοβιολογική επεξεργασία γκρίζων νερών (νιπτήρες)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ηλιακούς συλλέκτες κενού
σύστημα γεωθερμίας συμπληρωματικό στο υφιστ. φυσικό αέριο
τάξεις μεταφέρονται =>; οφέλη ΝΑ ηλιασμό
ηλιακά ράφια =>πάντα ομοιόμορφη κατανομή φωτός – καλοκαίρι σκίαση
οριζόντιες περσίδες κινητές + νυχτερινή θερμομόνωση
σύστημα ρύθμισης του φυσικού φωτισμού + νυχτερινής θερμομόνωσης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
διατήρηση υφιστάμενου κτιρίου και ενίσχυσή του
επιλογή ξύλου (τμήματα ή ολόκληροι φορείς νέων κτιρίων)
Ξύλο =>; Μικρό οικολογικό αποτύπωμα => εμπεριεχόμενη ενέργεια του ξύλου είναι το 1/5 και το 1/6 σε σχέση με του σκυροδέματος και μετάλλου αντίστοιχα (μετρήσεις του 2010 από το πανεπιστήμιο του ΜΙΤ)
Η χρήση του συνδέεται με τη διαμόρφωση πιο υγιεινών χώρων, κατάλληλοι για παιδιά, σε σύγκριση.
Ξύλο Αποσυναρμολόγηση – Ανκύκλωση – Επανάχρηση =>λιγότερους πόρους και ενέργεια σε σύγκριση με αντίστοιχες διαδικασίες σε μεταλλικούς φορείς και φορείς οπλισμένου σκυροδέματος
Ταιριάζει με την ταυτοτητα του νεου σχολειου περισσοτερο από σκυροδεμα-μεταλλο
Ξύλο => χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο, πολλές μελέτες πανεπιστημίων γύρω από αυτό, πρώτοι ξύλινοι ουρανοξύστες, υπόσχεται ένα πιο οικολογικό και υγιεινό δομημένο περιβαλλον για το μέλλον =>θέληση να το εξερευνήσω περισσότερο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Φυσικός φωτισμός (εξηγήθηκε ο προσνατολισμός)
Διαμπερής φυσικός δροσισμός (σε επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο εργασίας
Διαμεπρής φυσικός νυχτερινός δροσισμός
Συνολικά για τις βιώσιμες και βιοκλιματικές στρατηγικές => συμβαζίδουν με οδηγίες του ΟΣΚ
Αντίστοιχες στρατηγικες έχουν ήδη εφαρμοστει στην Ελλάδα => Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολείο της ΖΕΠ (Κοζάνη), 6ο νηπιαγωγειο Π.Φάλήρου, 8ο νηπιαγωγειο Κορυδαλλου.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Φυσικός φωτισμός και αερισμός παντού
Στοιχεία σκίασης επιτρέπουν (χειμώνας) – αποκόπτουν (καλοκαίρι)
Ηλιακά ράφια (ομοιόμορφο φώς – όχι θάμβωση)
Σύστημα γεωθερμίας (υφιστάμενο)
Φύτευση τοποθετημένη στρατηγικά δροσίζει
Συλλογή του βρόχινου νερού προς επανάχρηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Υφιστάμενο οπλισμένο σκυρόδεμα + στατικές ενισχύσεις από μεταλλο
Τάξεις => ξύλο
Ράμπες => Τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος + Οριζόντιος φορέας από ξύλο
Διαφορετική κατασκευαστική λογική => διαφορετική λειτουργία (πχ σε σεισμό) => σε απόσταση μεταξύ τους

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΡΑΜΠΑΣ
Τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος
Δοκοί επικολλητή ξυλεία – μικρες αποστάσεις – γεφυρώνουν τα δύο τοιχεία
Πλάκα CLT
Μόνώσεις
Δοκάρι => εγκυβωτισμός μονώσεως-χωματος
Εκτατικός τύπος φύτευσης (χώμα ±20 εκ + ποώδη φυτά)
Κιγκλίδωμα ασφαλείας => σε υποχώρηση + ανάμεσα σε φύτευση =>να μην εμφανίζεται στην όψη
Λόγω κλίσης => κατακόρυφα πανέλα =>συγκράτηση του χώματος
ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΞΕΩΝ
Όλος ο φορέας είναι ξύλινος
Ακουμπάει στο υφιστάμενο ΧΩΡΙΣ όμως να συνδέεται
Διπλό υποστύλωμα και δοκοί από επικολλητή ξυλεία. Δοκοί αξονικά στα υποστυλώματα
Στοιχεία ακαμψίας=> μεταλλική κοιλοδοκός + ξύλινη επένδυση => αξονικά επίσης στον κόμβο
Μεταλλικοί τάκοι για ακαμπτοποίηση των διπλών υποστυλωμάτων
Περασιές τάκων ακαμψιών
Υποστύλωμα => μεταλλική βάση από κοιλοδοκό ελαφρώς μικρότερων διαστάσεων => θεμελίωση
Όψη με ηλιακά ράφια σε υποχώρηση