Δ029.22 | Η μετατοπισμένη πέτρα: μια διαδικασία εξόρυξης αποκαλύπτοντας το παρελθόν

Τίτλος: Η μετατοπισμένη πέτρα: μια διαδικασία εξόρυξης αποκαλύπτοντας το παρελθόν
Φοιτήτρια: Χατζηλουκά Δήμητρα
Επιβλέπων: Έλενα Δούβλου, Καζέρος Νικόλαος
Σχολή: Oxford Brookes University(OBU) & Μητροπολιτικό Κολλέγιο(AMC)


Η περίληψη ακολουθεί το ταξίδι του περίφημου τηνιακού μαρμάρου από τη στιγμή που κόβεται και αποσπάται από το βουνό που το δημιούργησε, στη συνέχεια πέφτει, μετατοπίζεται και ακολουθεί μια διαδρομή στο κτίριο του εργαστηρίου. Αυτό ήταν ένα τελετουργικό που ακολουθούσε ένα άλλο πολύ σημαντικό, το πλύσιμο, το κόψιμο, το σκάλισμα, η μετατροπή ενός βράχου σε χειροτεχνία.


Η λέξη, μάρμαρο, προέρχεται από το ελληνικό ρήμα μαρμαιρώ, που σημαίνει
σπινθηροβολώ, ακτινοβολώ, λάμπω.

Η Τήνος παρέχει τη μακρόχρονη παράδοση και δεξιοτεχνία των ντόπιων στη μαρμαροτεχνία, ανά τους αιώνες.


Το έργο τοποθετείται στο Βαθύ, στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου όπου είναι εγκατεστημένο το λατομείο και το εργοστάσιο Καραγιώργη. Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω του δρόμου είτε μέσω του μονοπατιού που κατηφορίζει από το λατομείο στη θάλασσα.


Το έργο για την ανάπλαση της περιοχής και την επαναχρησιμοποίηση των κτιρίων επικεντρώθηκε σε τρεις περιοχές:
το εκπαιδευτικό μονοπάτι (ένα μονοπάτι που οδηγεί στο λατομείο και τη Νέα Ακαδημία), το φυσικό αμφιθέατρο (προάγοντας την πλούσια φυσική ποικιλότητα),το εργαστήριο λατομείου (η μετατροπή των παλαιών υπόστεγων όπου γινόταν η επεξεργασία του μαρμάρου σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους).


Το οικόπεδο εκτείνεται από το λατομείο, που βρίσκεται 100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, μέχρι την παραλία όπου βρίσκονται τα εργοστάσια. Η διαδρομή είναι περίπου 900μ. Μήκος.

70 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στη θέση της παλιάς ακαδημίας όπου οι εργάτες παρήγαγαν κομμάτια από μάρμαρο κατά παραγγελία έχει μετατραπεί σε Νέα Ακαδημία όπου θα αναδειχθεί η Τηνιακή μαρμαροτεχνία. 


Οι μαθητές μαθαίνουν το σκάλισμα του μαρμάρου, εξάγοντας μόνοι τους το μάρμαρο από το λατομείο ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται η αρχική ιδέα ενός μαρμάρου να αποσπάται από το βουνό και στη συνέχεια να πέφτει, να μετατοπίζεται ή να περιστρέφεται επηρεάζοντας τη διαδικασία δημιουργίας οικοδομήσιμων κατασκευών που διευκολύνουν τις προτεινόμενες χρήσεις.


Ενώ η αφήγηση του ταξιδιού είναι πολύ σαφής και πολύ δυνατή, αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ σιωπηλό αλλά ισχυρό πλαίσιο. Τα οροπέδια σε διάφορα σημεία της διαδρομής και στο κεντρικό κτίριο της Νέας Ακαδημίας προσφέρουν θέα που κόβει την ανάσα προς τη θάλασσα καθώς και προς τα ψηλότερα σημεία του απότομου λόφου. 


Τα δομικά υλικά συνδυάζουν το κεντρικό κτίριο με το τοπικό πλαίσιο με έναν εξαιρετικό τρόπο σαν να είναι ένα φυσικό μέρος του. Παρέχεται φυσικός αερισμός για την παροχή θερμικής άνεσης σε όλους τους καλλιτέχνες και το προσωπικό που εργάζεται στους διάφορους χώρους, ειδικά τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

__________________________________________________________________________

Title: The Displaced Stone; a process of quarrying revealing the past
InstitutionOxford Brookes University(OBU) & Μητροπολιτικό Κολλέγιο(AMC)

The brief follows the journey of the famous Tinian marble trail from the moment it is cut and dislodged from themountain that created it, it then falls, is displaced and follows a route into the workshop building. This was a ritualfollowed by another very important one, the washing, cutting, carving, the transformation of a rock into craftsmanship.

The word, marble, derives from the Greek verbmarmairo, meaning to flash, sparkle.

Tinos provides the long tradition and craftmanship of the locals for marble art, through the centuries.

The project is placed in Vathi, on the southwest side of Tinos where Karagiorgis quarry and factory is established. Access is made either through the road or through the path that descends from the quarry to the sea.

The project for the redevelopment of the area and the re-use of the buildings focussed on-three areas: the educational trail (a path that leads to the quarry and the New Academia), the natural amphitheatre (promoting the rich natural diversity); the quarry workshop (the conversion of the old sheds where marble was processed into workshops and exhibition spaces).

The plot extends from the quarry, located 100m above sea level, to the beach where the factories are placed. The route is approx. 900m long.

70m above the sea level at the place of the old academy where the workers produced custom-made pieces from marble has turned into a New Academia where the Tinian marble art will be enhanced. The students learn marble curving, extracting the marble by themselves from the quarry while at the same time is created the initial concept of a marble block be dislodged from the mountain and then falls, displaced or be rotated influencing the process of creating buildable structures that facilitates the proposed uses.

While the narrative of the journey is very clear and very strong, this takes place in a very silent yet powerful context.

The plateaus at different points along the route and at the main New Academia building provide breath taking viewpoints towards the sea as well as towards the higher parts of the steep hill.

The building materials blend the main building with the local context in an extraordinary way as if it’s a natural part of it. Natural ventilation is provided in order to provide thermal comfort to all artists and staff working in the various spaces, especially during the warmer summer days.