ΕΡ004a.19 PANORAMA VILLA-NAVARINO RESIDENCES | Potiropoulos+Partners

Αρχιτεκτονική Μελέτη: POTIROPOULOS+PARTNERS
Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου
Project Architects
Leadership: Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου
Key Members: Αγγελική Αθανασιάδου, Κατερίνα Βασιλάκου
Η “ιδέα” των παραλληλεπίπεδων λίθινων όγκων που συγκροτούν τη φόρμα της βίλας απορέει από την ανάλυση του δομημένου τοπίου της Μεσσηνιακής Μάνης. Κεντρικό πρόταγμα του σχεδιασμού ήταν η ανάπτυξη περιμετρικά των χώρων υποδοχής – που δηλώνουν την “πλατεία της γειτονιάς” – πέτρινων πρισμάτων που θυμίζουν γήϊνα “θραύσματα”. Οι διακεκριμένοι αυτοί όγκοι εξυπηρετούν τις επιμέρους λειτουργίες. Η σχέση των πλήρων στοιχείων (συμπαγή πρίσματα) και των μεταξύ τους κενών (γυάλινα όρια) αποτελεί μια συμπαιγνία του φωτός και της σκιάς, της κοντινής και της μακρινής θέας, του “δημόσιου” χώρου και του πιο ιδιωτικού. Χρησιμοποιώντας μια απέριττη κατασκευαστική έκφραση, η σύνθεση διερευνά το συντακτικό συνδυασμό των υλικών, την υφή, την αφή, το χρώμα, την αντίδρασή τους στο φώς.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: POTIROPOULOS+PARTNERS
Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου
Project Architects
Leadership: Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου
Key Members: Αγγελική Αθανασιάδου, Κατερίνα Βασιλάκου
Μελέτη Τοπίου: DOXIADIS+
Στατική Μελέτη: DOMOS-STRUCTURAL
H/M Μελέτη: TEAM M-H
Μελέτη Διακόσμησης: AMK ARCHITECTURE & DESIGN
Σύμβουλος Ακουστικής Μελέτης: DR G. SCHUBERT
Σύμβουλος Μελέτης ΦωτισμούΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ
Σύμβουλος Κολυμβητικής Δεξαμενής & Στοιχείων Νερού: THREPSIADI POOLS