Δ031.22 | Σύγχρονα Rocailles: Αναστοχασμός του ορίου του περιφερειακού ως ενδιάμεσο πεδίο δυνάμεων

Τίτλος: Σύγχρονα Rocailles: Αναστοχασμός του ορίου του περιφερειακού
ως ενδιάμεσο πεδίο δυνάμεων
Φοιτήτρια: Έφη Χατζηκωνσταντίνου
Επιβλέποντες καθηγητές: Δημήτριος Κονταξάκης (Δέσποινα Ζαβράκα)
Σχολή: Α.Π.Θ.


Το
Rocaille

Πρόκειται για ένα υβρίδιο μιας εποχής που επιδίωκε την έκπληξη, την υπερβολή, και τον παραλογισμό συγχωνεύοντας φυσικά και δομικά στοιχεία και καθιστώντας ένα κατανοητό λεξιλόγιο δυσανάγνωστο. Τοίχοι, δάπεδα και οροφές διαλύονται σε ένα λαβύρινθο αρθρωτών επιφανειών, διακόσμων και χρωμάτων. Οπτική και φυσική υπερβολή αντικατοπτρίζουν μια στοργική σχέση με τη φύση και το συνολικό αποτέλεσμα δεν γνωρίζει όρια μεταξύ γλυπτικής, ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής.

Η αφορμή της εργασίας ήταν η μελέτη των rocailles του 17ου & 18ου αιώνα ως ένα σύμπλεγμα φύσης και πολιτισμού, πραγματικότητας και φαντασίας. Έτσι επιχειρήθηκε αρχικά η διερεύνηση και έπειτα ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου Rocaille. Επιδιώκεται η σύζευξη του μπαρόκ - ροκοκό στοιχείου με τις σύγχρονες υποδομές και πιο συγκεκριμένα αυτές των αυτοκινητόδρομων, με το φυσικό στοιχείο να διατηρεί τον συνδετικό ρόλο μεταξύ των δύο.

Ο περιφερειακός

Η εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, ως ένα σκληρό όριο που μοιάζει να χωρίζει την φύση (το Δάσος του Σέιχ Σου) από την πόλη, επιλέχθηκε ως το πλέον κατάλληλο σημείο για να δημιουργηθούν αυθόρμητα και δικαιολογημένα τέτοιου είδους συμπλέγματα (rocailles), τα οποία θα επαναπροσδιορίσουν των ρόλο των υποδομών μεταφοράς ως εργαλείο ζεύξης και σύγκρουσης, ως πεδίο δυνάμεων.


Ο κόμβος Νεάπολης - Πεύκων

Αναλύοντας συνολικά τον άξονα της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, το πιο ενδιαφέρον τμήμα του αποδείχτηκε ο κόμβος Νεάπολης. Χαρακτηρίζεται από το πολύ έντονο ανάγλυφο που διακόπτεται από τον περιφερειακό, την άμεση επαφή πόλης - δρόμου - δάσους και την έντονη αντίθεση των δύο ετερογενών οικισμών εκατέρωθεν του δρόμου (αυτογενής οικισμός Μετεώρων & οικισμός νεόκτιστων μονοκατοικιών Πεύκων) που απομονώνονται παρά την στενή τους επαφή. Ο κόμβος θεωρείται ότι σηματοδοτεί την αρχή του Σειχ Σου και την είσοδο στην δυτική πλευρά της πόλης. Τα Μετέωρα Πολίχνης είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορία. Κατοικήθηκε κυρίως από εσωτερικούς μετανάστες χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου που ερχόμενοι στην "πόλη" προσπαθούν να οικειοποιηθούν το αστικό περιβάλλον, ωστόσο φέρνουν πολλά στοιχεία της αγροτικής καταγωγής τους. Έτσι διαμορφώνεται μια ημιαγροτική εικόνα. Η κατοικία αποτελεί την μοναδική σχεδόν κατηγορία αρχιτεκτονικού έργου στον οικισμό. Οι περισσότεροι κάτοικοι χτίζουν τα σπίτια τους οι ίδιοι, με περισσευούμενα υλικά. Έτσι τα περισσότερα αποτελούν κολάζ ετερόκλητων στοιχείων.


Οι πειραματισμοί υλικών που οδήγησαν στην μορφολογία της επέμβασης

Στην διαδικασία εξερεύνησης σύγχρονων μορφών rocailles, επιχειρήθηκε η σύζευξη φύσης - πόλης σε μακετάκια πειραματισμών. Συμβολικά το τσιμέντο που επιλέχθηκε για να  αντικατοπτρίσει την πόλη (πολιτισμό) χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με διάφορες μορφές φύσης, και το αποτέλεσμα έδωσε έναυσμα σε μια σειρά σκίτσων από τα οποία προέκυψαν και οι πρώτες μορφές των επιδιωκόμενων σύγχρονων rocailles.

Η προτεινόμενη επέμβαση

Εξετάζεται ένα δίκτυο υποδομών μεταφορών ως εργαλείο κοινωνικών μεταμορφώσεων. Πρωτίστως στοχεύει στην αναίρεση του ορίου του περιφερειακού και συνεπώς στην διευκόλυνση των κατοίκων των δύο περιοχών και την ενίσχυση της μεταξύς τους επαφής αλλά και της σχέσης τους με την φύση, προσφέροντας εύκολες, σύντομες και ασφαλείς μετακινήσεις μεταξύ των τριών λόφων (Μετέωρα - Πεύκα - Σειχ Σου) σε καθημερινή βάση.

Δημιουργούνται νέες συνδέσεις και ενθαρρύνεται η επαφή με το δάσος. Οργανώνεται στον πυρήνα του project κοινός τόπος - πλατεία για τις δύο τόσο αποκομμένες περιοχές. Δημιουργείται ένας επίπεδος και δημόσιος χώρος αναψυχής. Συμπληρωματικά σε κλίμακα masterplan προτείνονται κάποιες χρήσεις που πλαισιώνουν το προτεινόμενο δίκτυο διαδρομών: Κέντρο & Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής & εκπαίδευσης στον πυρήνα του κόμβου, Κτήριο Ενοικίασης Ποδηλάτων - Skate - Rollers προς την έξοδο για Νεάπολη, DIY (DoitYourself) Ποδηλατικό Συνεργείο - Μάντρα Ποδηλάτων στο ψηλότερο σημείο, αυτό της δεξαμενής.__________________________________________________________________________


TitleModern-day Rocailles: Re-imagining Thessaloniki’s ring road axis as an in-between force field

The 17th - 18th century Rocaille is a hybrid of an era that sought surprise, excess, and absurdity by fusing physical and structural elements. Walls, floors and ceilings dissolve into a maze of modular surfaces, decorations and colors. Visual and physical extravagance reflect a loving relationship with nature and the overall effect knows no boundaries between sculpture, painting and architecture.

The study of these rocailles as a complex of nature and culture, reality and fantasy, prompted this thesis. Firstly, the investigation and then the design of a “modern-day Rocaille” was attempted. The aim is to combine the baroque-rococo element and its possibilities with the modern infrastructures and more specifically those of the highways, with the natural element maintaining the connecting role between the two.

The ring road of Thessaloniki, as a hard boundary that seems to separate nature (the Forest of Sheikh Sou) from culture (the city), was chosen as the most appropriate point to spontaneously and justifiably create such structures (rocailles), which will redefine the role of transport infrastructure as a tool of conjunction and conflict, as a force field.

By analyzing the axis of the ring road of Thessaloniki, the most interesting part of it turned out to be the Neapolis interchange. It is characterized by the intense terrain that is interrupted by the ring road, the direct contact in between the city, the highway and the forest, and the strong contrast of the two heterogeneous neighborhoods on either side of the road which are isolated despite their very close relation.

A transport infrastructure network is proposed as a tool for social transformations and is framed by various complementary uses. It primarily aims to cancel the strict border that the ring road sets, and therefore to facilitate the residents of the two areas and develop relationships between them and nature, giving them easy, quick and safe transport in between the three hills (Meteora - Pefka - Sheikh Sou forest) on a daily basis.